Girit Uygarlığı Özellikleri Hakkında Bilgi

Girit Uygarlığı Tarihi, Girit Uygarlığı Özellikleri ve Hakkında Bilgi

GİRİT UYGARLIĞI (Tarih)

Bu uygarlığın kurucuları Akdeniz ırkına bağlı insanlardır. Taş Çağı sırasında ada­ya gelip yerleştikleri sanılmaktadır. M.Ö. 3000 yıllarında özellikle Mısır’la ticaretleri sonunda ilerlemeye başladılar. M.Ö. 2000 yılında ise Girit uygarlığı, öteki uygarlıklar­dan üstün bir duruma geldi.

Girit uygarlığına, krallarına verilen Mİ- nos adından dolayı Minos uygarlığı da de­nir.

Girit uygarlığının siyasî teşkilâtının merkezi Knossos’tu. Taştan yapılmış Knossos sarayında oturan kral, ülkenin tek hâkimiydi.

Tapınakların yalnız kral saraylarında bulunması da hükümdarların aynı zaman­da dinî başkan sayıldığını ortaya koyuyor.

Girit halkı ticaretle geçinirdi. Girit’te yapılan vazolar, yetişen çeşitli ürünler Yu­nanistan’a, Mısır’a ve diğer komşu ülkele­re satılırdı. Doğu Akdeniz bölgesinde za­manla büyük bir ticaret ağı kurdukları anlaşılmaktadır.

Girit uygarlığına Yunanistan’dan gelen Mikenler son vermiştir. Girit Uygarlığı hakkında kısaca bilgi verdik.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.