Gezi Yazısı Nedir Özellikleri Kısaca

Gezi yazısı nedir, gezi yazısı özelikleri

GEZİ YAZISI (Edebiyat)

Bir sanatçının gezip gördüğü yerler hakkımda yazdığı yazılara gezi yazısı ya da seyahatname denir. Bu yazılar yazarın gözlemine ve doğru olarak duyduklarına dayanır. Bu sebeple de coğrafya, tarih, toplum bilim, hukuk dallarına kaynaklık eder.

Gezi yazıları kitap halinde olabileceği gibi dergi ve gazetelerde de yayımlanabilir. Edebiyatımızda Divan Edebiyatı zamanın­dan beri yayımlanabilir. Edebiyatımızda Di­van Edebiyatı zamanından beri görülmek­tedir. Evliya Çelebi bu türün en ünlülerindendir. 10 ciltlik bir seyahatname­si vardır.

Gezi yazılarında gezilen yerin diğer yerlerden farklı olan özellikleri, insanların ırkları, dilleri, inançları, yaşayışları, tarihleri, uygarlıkları ve ekonomik alandaki durumu da belirtilir.

8 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.