Genin Görevi Nedir

Genin Görevleri Nelerdir, Genin görevi nedir kısaca

Genler içeriğindeki şifreler dolayısıyla vücuttaki her türlü olayı kontrol sistemi sayılabilecek bir duyarlılıkla yönetirler. Bazı genler vücuda gereken kimyasal yapıların ortaya çıkışını sağlarken bazı genler diğer genler üstünde düzenleyici olarak şifrelenmiş haldedir. Bu genlerin çalışabilmesi için bir uyarana ihtiyaçları vardır. Vücudun tiroit hormonuna olan ihtiyacı artar yada herhangi bir sebeple kanda tiroit hormonlarının miktarı azaldığında ilk olarak beyinde bulunan hipofizdeki ilgili gen, TSH hormonunun yapılmasını sağlar bu hormon kan aracılığıyla tiroit hücresine ulaşır ve hücrenin zarına yapışıp çekirdekteki hormon üretimini sağlayacak olan genlere mesaj iletir. Bu mesajı ileten kimyasal yapılar da başka bir gen tarafından yaptırılmakta ve hücre içeriğindeki sayıyı düzenlenmektedir. Çekirdekte bu mesajı alan gen tiroit hormonlarını üretmek üzere gerekli şifreyi RNA adı verilen bir haberci aracılığıyla hücrenin sitoplazmasına yollar ve hormon yapımı başlamış olur.

Genler bir DNA zincirinin belirli uzunluktaki bir kesiti olmakta ve genetik kodlamanın en ufak birimidir .DNA organik bazlar(Adenin-Timin-Guanin-Sitozin) ,beş karbonlu riboz şekeri ve fosfat moleküllerinden meydana gelir.Genlerde bu diziliş içeriğinde genetik koda göre dizilmektedir.

fosfat-5karbonlu şeker-Adenin-Timin-5 karbonlu şeker-fosfat

fosfat-şeker-Guanin-Timin-şeker-fosfat şeklinde şematize edilir.

Genotip: Canlının içeriği ile alakalı özellikler.Homozigot veya Heterezigot

Fenotip: Canlını dış görüntüsü ile alakalı özellikler.Uzun boylu-Kısa boylu gibi

Bazı hayvanlar yapı olarak birbirlerine benzemelerine rağmen özellikleri incelendiğinde hepsinin birbirinden farklı yapıda oldukları görülür. Örnek olarak her ikisi de birer vaşak türü olan lynxler ve bobcatler şekil ve büyüklük bakımından birbirlerine benzemekte olan hayvanlardır. Ama her birinin kendi türüne özgü, yaşadıkları ortama uygun farklı özellikleri vardır. Lynxler, Kuzey Amerika’nın serin kuzey ormanlarında hayatlarını sürdürürken, bobcatler de Kanada’nın güneyinden Güney Meksika’ya kadar geniş bir alanda hayatını sürdürmektedir. Kuzey Amerika’da yaşam koşulları oldukça zorludur. Örnek olarak kışın sıcaklık -45 C’a kadar inebilir. Bu sebeple vaşakların ısı kaybını azaltan daha az uzun kuyrukları ve ayaklarında yer alan ve yastık görevi yapan yapıların üzerini kaplayan yoğun tüyleri bulunmaktadır. Ayrıca vaşakların uzun bacakları derin kar içinde bile rahat hareket etmelerine imkan sağlar, Bobcat’lerin ise daha az uzun olan bacakları, dik kayalık dağ eteklerinde ve dağlık alanlardaki sık çalılıklarda kolay şekilde tırmanmalarına daha elverişlidir.

Genin Görevleri Hakkında Sorularınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

2 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.