Galileo Kimdir

Galileo Hayatı hakkında bilgi, Galileo kimdir kısaca

Galilei GALİLEO (1564-1642) (Fizik)

İtalyan astronomu ve fizikçisidir. Astro­nom ve mekanikte ilmi buluşları olduğu halde çoğunlukla matematik üzerine ince­lemeler yaptı. 1581’de Piza Üniversitesine tıp öğrencisi olarak kaydoldu. 1589’da Padova Üniversitesi’ne matematik profesörü oldu. Tüm araştırmalarıyla deneysel meto­dun gerçek kurucusu sayılır, ingiliz bilim adamı Gilbert’in uyguladığı tümevarıcı dü­şünce metodu ile tümevarıcı matematiği sentezleyerek, günümüzde de fizikte kulla­nılan araştırma metodunu buldu. 1583’de, Piza katedralinin tavanında asılı duran lambanın sallanmasını inceledi. Sonuç ola­rak salınımların eş zamanlı olduğunu göre­rek, zaman tayininde sarkacın kullanılaca­ğını öne sürdü. 1602’de ise eğik düzlem sayesinde cisimlerin düşme kanunlarını açıkladı.

Daha sonra sırasıyla, eylemsizlik presnsibini, hızların birleşmesi kanununu, ses yüksekliğinin frekansla ilgisini ve müzik aralıklarının frekansla orantılı olduğunu ispatladı. Ayrıca titreşen telleri, rezonansı inceledi ve duraklı dalgaları açıkladı.

Sivili termometreleri ilk olarak o kul­landı. Birleşik kaplar kanununu ve hidros­tatik teraziyi ilk tasarlayan olarak o bilinir.

Galileo, 1610 gecesi Venedik’te iken kendi adını taşıyan ıraksal mercekli dürbü­nü yaptı. Bu dürbünle önce gökyüzünü in­celeyerek, Ay üzerinde gözlemler yaptı. Ay’ın yüzeyinin iddia edildiği gibi kaygan değil, dağlar, vadiler ve kraterlerden oluş­muş olduğunu gördü. Ay’ın sallantısını gözlemledi: Daha sonra Satürn halkasını, Jüpiter’in uydularını, Güneş’in ekseni etra­fında döndüğünü ve Güneş’in yüzünün le­kelerle dolu olduğunu gözledi. 1612’de ise ilk mikroskobu bulduğu tahmin edilmekte­dir. Yaptığı çalışmalarla kilisenin tepkisini aldı, 1633’te engizisyon mahkemesine çı­karıldı. Kendini güçlükle savundu ama, so­nunda Kopernik sisteminden vazgeçtiğini açıklamak zorunda kaldı.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.