Faraday Kanunları

Faraday kanunları nelerdir, Faraday yasaları nedir hakkında bilgi

FARADAY KANUNLARI

(Fizik)

İngiliz Fizikçi Michael Faraday I832’de kendi adıyla anılan elektroliz kanunlarını ve günümüzde uygulanan sınıflama metodu­nu buldu. Elektrodda açığa çıkan madde­nin miktarı (kütlesi) sadece elektrolitten ge­çen elektrik miktarına bağlı ve onunla orantılıdır.

Faraday’in birinci kanununu bir deney­le açıklayalım. Bir akım devresinde içinde Ag No, bulunan çeşitli şekilde, elektrotları arasında uzaklığı, eriyiğin sıcaklığı ve yo­ğunluğu ayrı olan bir çok voltametreyi seri olarak bağlayalım. Bir süre sonra, bütün voltametrelerin katotlarında toplanan gü­müş, miktarları aynı olur Bu toplanan gü­müş miktarı yalnız, devreden geçen elekt­rik miktarına bağlıdır. Faraday’ın birinci kanunu elektrik miktarının ve akım şiddeti­nin pratik birimlerini tanımlar. Maden, hid­rojen, maden yerini tutan gruplar katodda, molekülün geri kalan kesimi anodda açığa çıkar.

Faradayın ikinci kanunu ise; bir elekt­rolizde katodda açığa çıkan madde (maoen veya hidrojen) miktarları, o maddenin (Aln) eşdeğer kütlesi ile doğru orantılıdır. H2 SO4‘ AgnO3‘ CuCI2‘ Au Cl3 elektrolitler bulunan voltametreleri seri olarak bağlaya­lım. Belli bir zamanda bütün elektrolit ka­bından aynı elektrik miktarı geçer. Her vol­tametrenin katodunda toplanan maden miktarları belirlenip, Faraday,’ın ikinci kanununa ulaşılır.

 

FARADAY KANUNLARI ((Kimya)

Madde miktarı, akım şiddeti ve zaman arasındaki bağıntı Faraday kanunları ile verilmiştir.

1-  Bir elektrolitten elektrik akımı geçi­rildiğinde serbest hale geçen veya çözü­nen madde miktarı elektrik miktarı ile oran­tılıdır.

2-  Çeşitli elektrolitlerden aynı miktarda elektrik akımı geçirilmesiyle ayrılan veya çözülen madde miktarı, bu cismin kimya­sal eşdeğeri ile orantılıdır.

Kimyasal eşdeğer, bir atomun atom tartısının veya bir atom grubunun mol tartı­sının, bunların dahil oldukları bileşikteki değerlerineoranıdır.

Bir kulonluk elektrik miktarının serbest hale geçirdiği veya çözdüğü maddenin gram miktarına, bu maddenin elektrokimyasal eşdeğeri denir. Örneğin, bir kulonluk elektrik akımının açığa çıkardığı gümüş miktarı O.OOIII8 gr’dır. O halde gümüşün kimyasal eşdeğeri onun elektrokimyasal eşdeğerine bölünürse, I07,88/0,0III8= 96494 kulon bulunur. Bu sayıya bir Fara­day sahiti adı verilir. Herhangi bir madde­nin bir eşdeğer gramının ayrılmasına karşı­lık olan bu elektrik yüküne bir Faraday denir ve F harfiyle gösterilir. Genellikle F Faraday = 96500 Kulon alınır.

3 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.