Ea Tanrısı

Ea Tanrısı Hakkında Bilgi

Ea (Akad dili), Sümer dilinde enkî (Yeryü­zünün Efendisi), Mezopotamya su tanrısı. Anu (Sümer dilinde An) ve Bel (Sümer dilinde Enlil) adlı tanrılarla bir üçlü oluştu­rur. Önceleri Eridu kentinin yerel tanrısıyken, yeraltında akan tatlı suların simgesi Apsu’nun (Abzu) Efendisi sıfatıyla büyük bir tanrı durumuna geldi. “Enki ve Dünya­nın Düzeni” adlı Sümer efsanesinde ülkele­rin sınırlarını Enki’nin saptadığı ve tanrıları onun görevlendirdiği anlatılır. Başka bir Sümer efsanesine göre Enki, insanları tanrı­ların kölesi yapan yaratıcıdır. Başlangıçta ersuyu ve amniyort sıvısıyla, dolayısıyla bereketle ııışkilendirilen Enki, genellikle yarı-keçi, yarı-balık biçiminde betimlenirdi. Astrolojideki Oğlak figürü de bu gelenek­ten kaynaklanır.

ea-tanrisi

Enki’nin Akadlardaki karşılığı Ea, arınma ayininin tanrısıydı; ayinlerdeki arınma sula­rına “Ea’nın suyu” adı verilirdi. Ea büyücü­lük sanatının da yöneticisiydi. Bazı öyküler­de nesnelere biçim veren tanrı olarak da anıldığı için zanaatçıların ve sanatçıların koruyucu tanrısı, kültürün taşıyıcısı sayılır­dı. Kralın danışmanı olduğuna da inanılan Ea, çok güçlü olmasa da bilge bir tanrı olarak görülürdü. Akad mitolojisinin sonra­ki evrelerinde Ea, kumaz bir arabulucu kimliğine bürünür. Ayrıca Babil’in ulusal tanrısı Marduk’un babası olarak da önem taşır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.