Ea Tanrısı

Ea Tanrısı Hakkında Bilgi

Ea (Akad dili), Sümer dilinde enkî (Yeryü­zünün Efendisi), Mezopotamya su tanrısı. Anu (Sümer dilinde An) ve Bel (Sümer dilinde Enlil) adlı tanrılarla bir üçlü oluştu­rur. Önceleri Eridu kentinin yerel tanrısıyken, yeraltında akan tatlı suların simgesi Apsu’nun (Abzu) Efendisi sıfatıyla büyük bir tanrı durumuna geldi. “Enki ve Dünya­nın Düzeni” adlı Sümer efsanesinde ülkele­rin sınırlarını Enki’nin saptadığı ve tanrıları onun görevlendirdiği anlatılır. Başka bir Sümer efsanesine göre Enki, insanları tanrı­ların kölesi yapan yaratıcıdır. Başlangıçta ersuyu ve amniyort sıvısıyla, dolayısıyla bereketle ııışkilendirilen Enki, genellikle yarı-keçi, yarı-balık biçiminde betimlenirdi. Astrolojideki Oğlak figürü de bu gelenek­ten kaynaklanır.

ea-tanrisi

Enki’nin Akadlardaki karşılığı Ea, arınma ayininin tanrısıydı; ayinlerdeki arınma sula­rına “Ea’nın suyu” adı verilirdi. Ea büyücü­lük sanatının da yöneticisiydi. Bazı öyküler­de nesnelere biçim veren tanrı olarak da anıldığı için zanaatçıların ve sanatçıların koruyucu tanrısı, kültürün taşıyıcısı sayılır­dı. Kralın danışmanı olduğuna da inanılan Ea, çok güçlü olmasa da bilge bir tanrı olarak görülürdü. Akad mitolojisinin sonra­ki evrelerinde Ea, kumaz bir arabulucu kimliğine bürünür. Ayrıca Babil’in ulusal tanrısı Marduk’un babası olarak da önem taşır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.