Dünya Tiyatrolar Günü İle İlgili Yazı

Dünya Tiyatrolar Günü Hakkında Bilgi, Dünya Tiyatrolar Günü İle İlgili Yazılar

Dünya Tiyatrolar Günü

(27 Mart)

Tiyatro; dram, komedi, vodvil gibi edebiyat türlerinin sahne­de seyircilerin önünde canlandırılan bir gösteri sanatıdır, Tiyatro­da yaşanmış veya yaşanabilir olaylar oyun biçiminde sahnede oynanır.

tiyatrolar-gunu

Tiyatronun Tarihçesi

ilk tiyatronun nerede, nasıl ve ne zaman başladığı bilinme­mektedir, Ancak ilkel insanların av dönüşü avladıkları avın çevre­sinde sevinç gösterileri yaparken çıkardıkları seslerle dans etme­lerinden ortaya çıktığı sanılmaktaaır. Zaman geçtikçe toplu ya­şamaya başlayan insanlar belirli zamanlarda toplanmaya başla­dılar, Bu toplantılarda içlerinden biri yüksek bir yere çıkarak tak­litler yapar, şarkılar söyler veya halkı güldürecek öyküler anlatır­dı, Bu tür oyunlar zamanla şenliklere, panayırlara dönüştü, Daha sonraları tiyatroda rol alan insan sayısı ikiye, üçe çıktı, Toplumun ilgisini çekecek, toplumu eğitecek konular bulundu ve oyunlar bir sanat özelliği kazandı. Böylece tiyatro bir meslek hâline geldi.

Bizde tiyatro; çok eskilere dayanan orta oyunu ve onun göl­ge oyunu şekliyle başlamıştır. Gölge oyunu arkadan ışıklandırılan beyaz perde üzerine, belli tiplerdeki kuklaların hareket ettirilip ko­nuşturulması ile yansıtılan Karagöz – Hacivat oyunlarıdır.

Köylerimizde hâlâ eski geleneklerimizden kalma alışkanlıklar­la “oyun çıkartma” denilen ve tiyatroya benzer eğlenceler dü­zenlenmektedir.

Tiyatro oyunculuğu yapmak için özel bir eğitim almak gere­kir. Tiyatro öğretimi, konservatuvar denilen okullarda yapılır.

Tiyatro, insan yaşamını bütün özellikleriyle yansıtan bir göste­ri sanatıdır. Tiyatro yaşamın aynasıdır. Seyirciler gösteriyi izlerken kendi yaşamlarından da kesitler izler ve bundan ders alırlar.

1948 yılında kurulan Uluslararası Tiyatro Enstitüsü, 1961 yılında aldığı bir kararla 27 Mart gününü Dünya Tiyatrolar Günü olarak kabul etti. Her yıl enstitüye üye ülkeler, 27 Mart gününü Tiyatro Günü olarak kutlarlar. 27 Mart günü, her ülkenin sanat ve tiyatro adamlarının hazırladığı bir bildiri sahnelerde okunur. O gün tiyat­rolar halka parasız gösteriler düzenler. Halkın tiyatroyu sevmesi ve tiyatroya ilgi duyması için çalışırlar.

Başlıca tiyatro türleri şunlardır:

  • Komedi: İnsanların ve olayların gülünç yönlerini gösteren bir tiyatro yapıtıdır. Komedinin belli başlı türleri olarak vodvil (ha­reketli, eğlenceli bir konuya dayanan ve içinde şarkıların söylen­diği hafif güldürü) ve farsı (olayların abartıldığı, sık sık taklitlerin ya­pıldığı komedi) sayabiliriz.
  • Trajedi: Konusunu tarih ya da efsanelerden alan acıklı bir tiyatro oyunudur.
  • Dram: Yaşamda var olan acıklı, üzüntülü olayları, bazen de güldürücü olayları katarak konu alan sahne oyunu türü.

Tiyatrolar; devlet tiyatroları, halk tiyatroları, açık hava tiyat­roları ve şehir tiyatroları olarak adlandırılır.

Tiyatro; insan yaşamının bir kesitidir, Yaşamı sergiler ve yaşa­ma bir anlam katar, insana yaşama sevinci verir. Tiyatronun yar­dımıyla geçmişi değerlendirir, günümüzü yorumlar ve geleceğe ait planlar yaparız, Tiyatro her zaman iyiyi, güzeli ve hoş olanı ele alarak insanlara bu özellikleri vermeye çalışmıştır,

Tiyatronun bir özelliği de insanları eğitirken düşündürür, İnsan­larda oyunu seyrederken birlikte gülme, ağlama, birlikte düşün­me gibi insanca duyguların oluşmasına yardım eder,

Her yıl Dünya Tiyatrolar Günü’nde okullarda uygulamalı et­kinliklerle öğrencilerde tiyatro sevgisi oluşturulmaya çalışılır. Tiyat­ronun toplum üzerindeki olumlu etkileri ve eğitici yönleri anlatılır, Öğrencilerin, gençlerin ve toplumun her kesiminin tiyatronun eği­tici yönünden yararlanması için çalışmalar yapılır.

Dünya Tiyatrolar Günü ile ilgili yazı ve Dünya Tiyatrolar Günü ile ilgili bilgi hakkında yorumlarınızı aşağıdan hemen yazabilirsiniz.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.