Dil ve Edebiyat Bölümleri Bölümü Nedir Tanıtımı

 

Üniversite sınavlarına hazırlanan ve Dil ve Edebiyat Bölümleri bölümünü seçmeyi düşünen adaylara bu meslek hakkında bilgileri, puanlarını ve mesleğin geleceği hakkında bilgileri derledik. İşte Dil ve Edebiyat Bölümleri Bölümü –  Mesleği hakkında bilgiler :

Dil ve Edebiyat Bölümleri Bölümü Tanıtımı:

Dil ve edebiyat başlığı altında toplayabileceğimiz Türk dili ve edebiyatı, doğu dilleri ve edebiyatları, batı dilleri ve edebiyatları, eskiçağ dilleri ve kültürleri ve Mütercim Tercümanlık gibi programlarda başarılı olabilmek için genel akademik yeteneğin yanı sıra sözel yetenek, güçlü bir bellek ve dikkate sahip olmak gereklidir. Ayrıca, dil ve edebiyat konularında özellikle eskiçağ dilleri ve kültürleri ve dilbilim alanlarında eğitim görmek isteyenlerin bilimsel meraka sahip olmaları, eski eserleri araştırmaya ilgi duymaları beklenir. Sümeroloji ve Hititoloji gibi programlar eski uygarlıklara merak duyanların ilgisini çekebilir. Mütercim tercümanlık programına gireceklerin ise zengin bir genel kültür yanında gramer ve kompozisyonda başarılı ve geniş bir sözcük dağarcığına sahip olmaları gerekir. Özellikle tercümanlık çeşitli tipte insan tanıma olanağı verdiğinden, hareketli bir çalışma ortamından ve sosyal ilişkilerden zevk alanlar için önerilebilir. Bu programlarda dersler genellikle kuramsal olarak sürdürülmekte, öğrenciler fakülte kütüphanelerinde araştırma yapmakta, gerektiğinde fakültenin dil laboratuvarlarından yararlanmaktadırlar.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Dil ve edebiyat başlığı altında toplanan bu programlardan mezun olanlar değişik ünvanlarla çalışırlar. Dilbilimci olarak çalışmak isteyenler, bir dilin yapısını, kaynağını, başka dillerle ilişkisini araştırır; fonetik, anlam, gramer ilkelerini uygulayarak herhangi bir dilin gelişmesini inceler; tek sözcüklerin, birleşik sözcüklerin, eklerin, takıların kaynakları, gelişmeleri, anlam değişmeleri üzerinde çalışır, dil sistemleri geliştirirler; bir dil için sözcüklerin çeşitli kullanışlarına göre anlamlarını açıklayan sözlükler hazırlarlar. Bu kimseler genellikle üniversitelerde görev alırlar. Türk dili ve edebiyatı bölümü mezunları kütüphanelerde, arşivlerde, Kültür Bakanlığında, TRT Kurumunda görev alabilirler, yükseköğretim kurumlarında “Okutman” olarak çalışabilirler. Öğretmenlik sertifikası olanlar orta dereceli okullarda “Öğretmen” olabilirler. Özel yetenekleri olanlar gazete ve dergilerde “Yazarlık”, “Editörlük” yapabilirler. Latin dili ve edebiyatı ile Yunan dili ve edebiyatı mezunları müzelerde, epigrafi (yazıt bilim) alanında, kültür ve turizm faaliyetleri ile ilgili alanlarda, arşivlerde, eski belgelerin tercüme işlerinde çalışabilirler. Ancak epigrafi ve arşiv alanında uzman olmak için yurt dışında bir kaç yıllık eğitim görmek gerekmektedir. Tercümanın işi iki türlüdür. Birincisi “eşzamanlı tercüme” olup bir dilde konuşulanları, konuşma devam ederken, aynı zamanda başka bir dile çevirmedir. Bu tip tercüme uluslararası konferanslarda çok gereklidir. Elektronik araçların gelişmesi ile bu alanda da ilerlemeler olmuştur. Tercüman, konferans salonunun arkasında bir kabinde oturur ve kulaklık ile konuşmacının söylediklerini dinlerken aynı anda mikrofona, konuşulanların tercümesini söyler. Dinleyiciler de bunu kulaklıkları ile dinlerler. Eşzamanlı tercümede, tercüman konuşmacıyı çok dikkatle dinlemek, onun jest ve mimiklerini izlemek zorundadır. Bu da çok iyi bir lisan bilgisini, dikkatli ve sabırlı olmayı gerektirir. İkinci tür tercümede, konuşmasını bitirdikten sonra tercüman söylenenleri çevirir. Bu tür tercümede her cümle iki defa söylendiğinden zaman alıcıdır. Bu tercümede de tercüman konuşmacının söylediklerini hatırda tutmak ve konuşmayı değiştirmeden çevirmek zorundadır. Mütercim ise bir dille yazılmış bir metni başka bir dile (Türkçe’ye) çevirir.

Dil ve Edebiyat Bölümleri Nedir, Dil ve Edebiyat Bölümleri Ne İş Yapar, Dil ve Edebiyat Bölümleri Maaşları, Dil ve Edebiyat Bölümleri İş İmkanları, Dil ve Edebiyat Bölümleri İş Çalışma Alanları, Dil ve Edebiyat Bölümleri Mesleği Hakkında Bilgiler, Dil ve Edebiyat Bölümleri Bölümünün Geleceği, Dil ve Edebiyat Bölümleri Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Dil ve Edebiyat Bölümleri Bölümü Tercih Edilir mi, Dil ve Edebiyat Bölümleri Tanıtımı, Dil ve Edebiyat Bölümleri Kazanç Durumu ve İş Olanakları, Meslek Rehberi, Dil ve Edebiyat Bölümleri Mezunları Ne İş Yaparlar , Dil ve Edebiyat Bölümleri Mezun Olduktan Sonra İş İmkanı Nerede Çalışırlar, Dil ve Edebiyat Bölümleri İş Bulma Durumu

> Dil ve Edebiyat Bölümleri Bölümü Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Anında Yazabilirsiniz

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.