Buğday Hangi Bölgelerde Yetişir Üretim İstatistikleri Grafik

Türkiye’de Buğday Üretimi Grafiksel Değerler Bölgelere Göre Dağılım

Ülkemizde buğday hangi bölgelerde yetişir özet, ülkemizde buğday yetiştiriciliği konu anlatımı kısaca

Yetişme döneminde yağış, olgunlaşma döneminde kurak­lık ve sıcaklık isteyen, yıllık yağış ortalaması 1000 mm’yi geçmeyen bölgelerde yetiştirilen bir üründür. Bütün böl­gelerimizde, çoğunlukla sulama yapılamayan yarıkurak bölgelerdeki ovalarda yetiştirilir. Türkiye’deki iklim ko­şulları ile buğdayın üretimi ve verimi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Yöreler arasındaki İklim farkı, buğday ekimi ve hasat dönemini etkiler. Örneğin; haziranda Çu­kurova’da, temmuzda iç Anadolu Bölgesi’nde ve eylül ayında Erzurum – Kars platolarında buğday hasadı ya­pılır.

Dünya buğday üretiminde ABD, Kanada, BDT ve Çin önde gelmektedir.

Buğday alanlarından alman verim, ilkbahar mevsiminde düşen yağış miktarına göre değişir. İlkbaharın yağışlı geçtiği yıllarda buğday üretimi fazla olur. Bundan dolayı buğday üretimi yıllara göre değişiklik gösterir. Ancak son yıllarda sulama sorununun kısmen giderilmesiyle buğday üretimindeki bu dalgalanmalar azalmıştır.

Türkiye’de buğday üretimi sürekli artmasına karşılık hız­lı nüfus artışı nedeniyle buğday ihracatında bir artış gö­rülmemektedir.

Buğday alanlarından alman verim, ilkbahar mevsiminde düşen yağış miktarına göre değişir. İlkbaharın yağışlı geçtiği yıllarda buğday üretimi fazla olur. Bundan dolayı buğday üretimi yıllara göre değişiklik gösterir. Ancak son yıllarda sulama sorununun kısmen giderilmesiyle buğday üretimindeki bu dalgalanmalar azalmıştır.

Türkiye’de buğday üretimi sürekli artmasına karşılık hız­lı nüfus artışı nedeniyle buğday ihracatında bir artış gö­rülmemektedir.

Doğu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun yüksek yaylaları dışında Türkiye’nin tamamında buğday üretilmektedir. Karadeniz kıyılarında buğday yetiştirilmemesi bölgede yaz yağışlarının görülmesiyle ilgilidir.

Buğday üretimin en fazla olduğu bölge İç Anadolu’dur. Bu bölge Türkiye buğday üretiminin yaklaşık 1/3’ünü sağlar. İç Anadolu Bölgesini Marmara ve Akdeniz bölge­leri takip eder.

bugdaydagilim
Türkiye’de arpa üretim alanlarının coğrafi dağılışı

bugdaygrafik
Bölgelere göre buğday üretim oranları (2000)

Türkiye’de Buğday Üretim İstatistikleri ve Bölgelere Dağılımı

22 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.