Budizm Nedir (Buda Ne Demek) İlkeleri Nelerdir

Budizm nedir kısaca, budizmin öğretileri ilkeleri nelerdir

BUDHA VE BUDİZM

Budha (Gautama Budha) M.Ö. 563-483 yılları arasında yaşamış bir Hint filozofudur. Onun kurduğu din ve felsefe sistemine Bu­dizm denir. Budha aydınlanmış anlamına gelir.

Asıl adı Sıddhartha Gautama olan Bud­ha Sakya kralı Suddhodana’nın oğludur. Doğum yeri Ganj vadisinin kuzey kesimin­de yer alan Lumbini’dir. Sakin bir çocuk­luk döneminden sonra insan yaşamının acılarından etkilenen genç prens düşün­celere dalarak yüce hakikati bulmak için geçmişiyle bütün ilişkisini kesti. Yurdun­dan ayrıldı ve yıllarca dünyadan el etek çekmiş durumda yaşayarak, güney Bihardaki kutsal incir ağacının altında aydınlan­maya ulaştı. Bundan sonra bambaşka bir insan oldu. Ulaştığı dinî ve felsefî gerçek­leri yaymak üzere vaazlar vererek ülkesi­ni dolaşmaya başladı, ileri yaşında “Nirvana”ya ulaştığı zaman, iyi temellendirilmiş bir rahipler tarikatı kurmuştu ama ya­zılı talimat bırakmamıştı.

Budha’nın ölümünden sonra müritlerinin onun söylediklerini yazmış oldukları sa­nılıyor. Böylece Budizm kuralları ortaya çıkmıştır.

Budistler dünyevî arzulardan sıyrılarak aydınlanmaya erişen kimselere “Budha” derler.

Budizm 4 yüksek gerçeği telkin eder. Bunlar:

1- Hayat acılarla doludur, zevk ve safa hayalden ibarettir.

2- Acılara ise türlü hevesler yaşama is­teği yolaçar.

3- Yaşama isteği ve daha başka heves­lerin öldürülmesi gerekir.

4- Yaşama hevesini yok eden insanlar “nirvana”ya (saadete ve ebedî huzura) kavuşur.

Budizm’e göre sekiz katlı yol insanları acıdan kurtarmanın tek çaresidir. Bu yol­lar şunlardır: Doğru inanış, doğru ideal, doğru söz, doğru iş, doğru yaşama, doğ­ru çalışma, doğru düşünme, doğru mura­kabedir. Ayrıca on çeşit de günah vardır: Bunlar: Adam öldürme, hırsızlık, iffetsiz­lik, yalan, iftira, kötü söz, dedikodu, kıs­kançlık, kötülük, imansızlıktır. Buda ne demek, budizm hakkında kısa bilgi aktardık.

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.