Birinci Dünya Savaşından Cumhuriyetin İlanına Kadar Yaşanan Olayların Kronolojik Sıralaması

Birinci dünya savaşından cumhuriyetin ilanına kadar yaşanan olayların kronolojik sıralaması nasıldır bu konuda maddeler halinde kısaca bilgi vereceğiz.

1 Ağustos 1914 tarihinde I.Dünya Savaşı başladı.
2 Ağustos 1914 Türk ve Alman İttifakı yapıldı.
10 Ağustos 1914 İki Alman gemisi Çanakkaleye sığınması
29 Ekim 1914 Türk deniz donanması Rus deniz kuvvetlerine saldırdı.
1 Kasım 1914 Türkiye resmen savaşa katıldığını açıkladı.
7 Aralık 1914 Türk kuvvetleri İngilizleri Kut’ül Amara’da kuşattı.
27 Aralık 1914 Sarıkamış Taarruzu başladı.

2-3 Şubat 1915 Süveyş kanalı harekatı yapıldı.
4 Mart 1915 İngiltere ve Fransa boğazları Ruslara bıraktı.
18 Mart 1915 Çanakkale zaferi
25 Nisan 1915 Fransa ve İngiltere kuvvetleri çıkarma yaptı ve kara savaşları başladı.
20 Mayıs 1915 İtalya savaşa dahil oldu.
20 Ağustos 1915 Conk bayırı taarruzu
12 Ekim 1915 Bulgaristan savaşa dahil oldu.

3 Ocak 1916 Sykes-Picot Antlaşması
9 Ocak 1916 Çanakkale müttefikler tarafından terkedildi.
27 Haziran 1916 Arap ayaklanması başladı.
17 Ağustos 1916 Romanya İtilaf devletlerine katıldı.

12-16 Mart 1917 Rus çarlığının çöküşü
2 Nisan 1917 ABD savaşa dahil oluyor.
19-21 Nisan 1917 St. Jena de Maurienne antlaşması Antalya-İzmir arası İtalya’ya verildi.
26 Nisan 1917 Yunanistan savaşa dahil oldu.
7 Kasım 1917 Bolşevikler Rusya’da yönetimi aldı.

8 Ocak 1918 Wilson İlkeleri ABD tarafından açıklandı.
2 Şubat ABD fiilen savaşa dahil oldu.
3 Mart 1918 Osmanlı ve müttefikleri Rusya ile Brestlitovks Antlaşması imzalıyor.
29 Eylül 1918 Bulgaristan İtilaf devletleriyle anlaşma imzaladı.
30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi
3 Kasım 1918 İngilizlerin Musulu işgali
29 Kasım 1918 Milli Kongre Cemiyeti kuruldu.

Ocak 1919 İngilizler Antep, Maraş, Urfa, Adana’yı işgal ediyor.
18 Ocak 1919 Paris Barış Konferansı
29 Nisan 1919 İtalyanların Antalyayı işgal edişi.
4-11 Mayıs İtalyanlar Marmaris, Kuşadası, Bodrumu işgal ediyor.
15 Mayıs 1919 Yunan güçleri İzmir’i işgal ediyor.
19 Mayıs 1919 M.K. Atatürk Samsun’da
22 Haziran 1919 Amasya genelgesi.
23 Temmuz-7 Ağustos 1919 Erzurum Kongresi
4-12 Eylül Sivas Kongresi
29 Ekim 1919 Fransızlar Antep’i işgal ediyor.
1 Kasım 1919 İngilizler Maraş’ı Fransızlara devretti.
29 Aralık 1919 Maraşta Fransızlara karşı direniş başladı.

17 Ocak 1920 Urfa’da milli direniş başladı.
28 Ocak 1920 Mebuslar Meclisinde Misak-ı Milli’nin kabulü.
11 Şubat 1920 Fransızlar Maraştan çekiliyor.
16 Mart 1920 İngilizlerin İstanbul’u işgali.
10 Nisan 1920 Fransızlar Urfa’yı boşalttı.
13 Nisan 1920 Bolu-Düzce ayaklanması.
23 Nisan 1920 TBMM kurulması.
29 Nisan 1920 Hıyanet-i Vataniye kanunu
30 Mayıs 1920 Türk-Fransız ateşkesi.
22 Haziran 1920 Balıkesirin Yunan Kuvvetlerince işgali.
8 Temmuz 1920 Bursanın Yunan güçlerince işgali.
21 Temmuz 1920 Yunanlılar Tekirdağı işgal ediyor.
25 Temmuz 1920 Edirne Yunanlılar tarafından işgal ediliyor.
10 Ağustos 1920 Sevr Antlaşması
3 Aralık 1920 Gümrü Antlaşması

9-10 Ocak 1921 Birinci İnönü Zaferi
20 Ocak 1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu
21 Şubat 1921 Londra Konferansı
12 Mart 1921 İstiklal Marşının Mecliste kabulü
16 Mart 1921 Moskova Antlaşması
30 Mart – 1 Nisan 1921 İkinci İnönü Zaferi
17 Temmuz 1921 Kütahyanın Yunanlılarca işgali
13 Ekim 1921 Kars antlaşması
20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması

22 Mart 1922 İtilaf Devletleri Ateşkes önerdi.
26 Mart 1922 İtilaf Devletleri Barış önerdi.
26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz
30 Ağustos Dumlupınar Başkomutan Meydan Muharebesi
9 Eylül 1922 İzmir kurtarıldı.
11 Ekim 1922 Mudanya Mütarekesi

4 Şubat 1923 Lozan Konferansı açılıyor.
29 Ekim 1923 Cumhuriyetin İlanı

1. Dünya savaşından cumhuriyetin ilanına kadar yaşanan önemli olayların kronolojik sıralama hakkında bilgi verdik.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.