Basit Makineler Nelerdir

Basit makine nedir kısaca vikipedi, basit makineler nelerdir

BASİT MAKİNELER

(Fizik)

Üzerlerine uygulanan kuvvetin yönü­nü değiştiren veya bir işin kolayca yapıl­masını sağlayan âletlere basit makineler denir. Basit makineleri kullanarak yenil­mesi gereken dirençleri, tatbik edilen kuvvetlerle dengede tutma veya yenme kolaylaşır. Bu makineleri kullanmakla bel­li bir oranda fayda sağlanır.

Sürtünme ihmal edildiğine göre, ma­kineye verilen iş, makineden alınan iş da­ima eşittir. Çünkü enerjinin korunumu prensibi burada da geçerlidir.

Yenilmesi gereken kuvvetin tatbik edi­len kuvvete oranına (mekanik faydalan­ma = yenilecek kuvvet) mekanik fayda­lanma denir. Makineden alınan işin veri­len işe oranına ise (Alınan İş/Verilen iş= Ve­rim) verim denir. Her makine belli bir verimle çalışır. Basit makinelerden; mengene, vinç gibi karışık makineler elde edilir. Basit makineler; makara, kaldıraçlar, vida, çark, eğik düzlem, kamadır.

örnek olarak 
Kaldıraç,
Makaralar, Palangalar,
Çıkrık,
Eğik Düzlem,
Vida,
Dişli Çarklar,
Kayış,
Kasnak,
Kama.

Karmaşık makinelerden, mengene, vi­da ile kaldıraçtan: vinç ise makaradan ör­neklenerek yapıldı.

5 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.