Balfour Bildirisi

Balfour Bildirisi Nedir

Balfour Bildirisi (2 Kasım 1917), İngilizle­rin “Filistin’de Yahudiler için ulusal bir yurt oluşturulması”nı desteklediğine ilişkin açık­lamaya verilen ad. İngiliz dışişleri bakanı Arthur James Balfour’un İngiliz Yahudile­rinin önderlerinden Lionel Walter Rothschild’e yazdığı bir mektupta dile geti­rilmiştir.

Londra’daki Siyonist önderlerden Haim Weizmann ve Nahum Sokolov’un ısrarlı çabalan sonunda yayımlanan Balfour Bildi­risi, Filistin’in “yalnızca” Yahudilere ait bir ülke olarak düzenlenmesini isteyen Siyo­nistlerin beklentilerini tam anlamıyla karşı­lamıyordu. Bildiri “Filistin’de yaşayan ve Yahudi olmayan toplulukların yurttaşlık haklarını ve dinsel özgürlüklerini zedeleye­cek hiçbir şeyin yapılmayacağını özellikle vurguluyordu. Gene de Siyonistlerce coş­kuyla karşılanan bildiri, Dünya Siyonist Örgütü’nün amaçlarının gerçekleşmesi biçi­minde değerlendirildi.

İngiliz hükümeti bu bildiri ile özellikle ABD’deki Yahudi kamuoyunu İtilaf Dev­letlerinin yanma çekmeyi umuyordu. Ayn­ca duygu ve çıkar bağlarıyla İngiltere’ye yakın bir Yahudi topluluğun Filistin’e yer­leştirilmesinin Süveyş Kanalının ve dolayı­sıyla Hindistan yolunun korunmasına yar­dımcı olacağını düşünüyordu.

Önde gelen İtilaf Devletleri’nce onaylanan ve 1920 San Remo Konferansı’nda da kabul edilen Balfour Bildirisi, İngiliz dış siyaseti­nin ve uluslararası siyasetin önemli bir öğesi haline geldi. Daha sonra Yahudi göçünün kolaylaştırılmasına ilişkin birtakım hüküm­ler de eklenerek, 24 Temmuz 1922’de Milletler Cemiyeti tarafından kabul edilen Filistin üzerindeki İngiliz manda yönetimi kapsamına alındı.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.