Web sitemize hoşgeldiniz, 26 Eylül 2021

Balfour Bildirisi

Balfour Bildirisi Nedir

Balfour Bildirisi (2 Kasım 1917), İngilizle­rin “Filistin’de Yahudiler için ulusal bir yurt oluşturulması”nı desteklediğine ilişkin açık­lamaya verilen ad. İngiliz dışişleri bakanı Arthur James Balfour’un İngiliz Yahudile­rinin önderlerinden Lionel Walter Rothschild’e yazdığı bir mektupta dile geti­rilmiştir.

Londra’daki Siyonist önderlerden Haim Weizmann ve Nahum Sokolov’un ısrarlı çabalan sonunda yayımlanan Balfour Bildi­risi, Filistin’in “yalnızca” Yahudilere ait bir ülke olarak düzenlenmesini isteyen Siyo­nistlerin beklentilerini tam anlamıyla karşı­lamıyordu. Bildiri “Filistin’de yaşayan ve Yahudi olmayan toplulukların yurttaşlık haklarını ve dinsel özgürlüklerini zedeleye­cek hiçbir şeyin yapılmayacağını özellikle vurguluyordu. Gene de Siyonistlerce coş­kuyla karşılanan bildiri, Dünya Siyonist Örgütü’nün amaçlarının gerçekleşmesi biçi­minde değerlendirildi.

İngiliz hükümeti bu bildiri ile özellikle ABD’deki Yahudi kamuoyunu İtilaf Dev­letlerinin yanma çekmeyi umuyordu. Ayn­ca duygu ve çıkar bağlarıyla İngiltere’ye yakın bir Yahudi topluluğun Filistin’e yer­leştirilmesinin Süveyş Kanalının ve dolayı­sıyla Hindistan yolunun korunmasına yar­dımcı olacağını düşünüyordu.

Önde gelen İtilaf Devletleri’nce onaylanan ve 1920 San Remo Konferansı’nda da kabul edilen Balfour Bildirisi, İngiliz dış siyaseti­nin ve uluslararası siyasetin önemli bir öğesi haline geldi. Daha sonra Yahudi göçünün kolaylaştırılmasına ilişkin birtakım hüküm­ler de eklenerek, 24 Temmuz 1922’de Milletler Cemiyeti tarafından kabul edilen Filistin üzerindeki İngiliz manda yönetimi kapsamına alındı.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz