Aşı Nedir – Aşı Neden Yapılır

Aşı neden yapılır, aşı nedir hakkında bilgi kısaca

AŞI

Hastalıklara karşı vücudun hazır ha­le gelmesi amacıyla öldürülmüş veya za­yıflatılmış mikropların insan ve hayvan­lara verilmesi.

Vücuda giren mikroplara karşı vücudumuz iki yolla mücadele verir. Birinci­si akyuvarlar mikropları doğrudan çev­relerini sarıp içeri alarak yok ederler. İkincisi ise mikroplara karşı antikor adı yerilen karşı maddeleri sentezlerler. Bu antikorlar mikropların çoğalmasını en­gellerler. Akyuvarlar antikorları ancak mikroplarla karşılaştığı zaman oluşturur­lar. Özellikle tehlikeli hastalıklarda akyu­varları aktive etmek için aşı yapılır. Bu­nun için elde edilen mikroplar ya ısı ile ya da kimyasal maddelerle öldürülür ve­yahut zayıflatılır. Gerektiğinde kullanıl­mak üzere soğuk koşullarda saklanır ve yine soğuk koşullarda iletilir.

Günümüzde birçok hastalığa karşı aşı hazırlanmaktadır. Örneğini verem, tifo, tetanoz, çocuk felci, kuduz, kızamık, ko­lera vb. Fakat değişken yapıya sahip olan mikroplara karşı henüz aşı hazırlanamamaktadır.

Aşıyla elde edilen bazı bağışıklıklar bir süre sonra tekrar azalabilir veya kaybo­labilir.

ANTİKORLAR e AŞILAMA

İnsanın yaşadığı çevrede doğal olarak bulunan birçok hastalık etmeni vardır. Koşulların onların lehine değişmesi ise üremelerini artırmalarına ve insanlara bulaşma risklerinin artmasına neden olur. Fakat insan vücudunun mikropla­ra karşı savunma sistemleri bulunmak­tadır. Birçok mikroo vücuda girdikten sonra akyuvarlar tarafından yok edilirler. Bir bölümüne karşı ise antikor adı veri­len onların yok edilmesine yardımcı olan maddeler üretirler. Fakat antikorların üretilmesi için akyuvarların mikropları ta­nıması gerekir. Bunlardan bir bölümü mikropların vücut üremeleri yani insanı hasta etmeleri sırasında akyuvarlar ta­rafından tanınır ve onlara karşı antikor üretilir. Çocukluk çağında geçirilen has­talıklarda durum böyledir. Fakat ölümcül hastalıklarda bu durumu beklemek mümkün değildir. Mikrobu vücuda baş­ka yolla tanıtmak gereklidir. Bu ya da mikropların öldürülmüş veya zayıflamış biçimlerinin vücuda verilmesidir, bu iş­leme aşılama adı verilir. Vücuda verilen öldürülmüş mikroplar akyuvarlarca tanı­nıp yani “antijen” olarak kabullenilip on­lara karşı antikor üretilir. Bu antikor vü­cutta yeterli hale gelince artık o mikro­bun canlısı da vücuda girse hazırlanmış antikoriarca ortadan kaldırılırlar.

Özellikle salgın dönemlerinde bu şe­kilde yapılan aşılamalarda vücutta sa­vunma sistemi oluşturulması insanların’ kütleler halinde yok olmasına engel olurlar.

ÇİÇEK SALGINI ve ÇİÇEK AŞISI

Dünyada insanlığın başına dert olmuş birçok hastalık bu şekilde ortadan kaldı­rılmıştır. Bir zamanlar milyonlarca insa­nın ölümüne neden olan çiçek salgını­nın önüne geçilmiştir. Günümüzde artık hiç çiçek hastalığına rastlanmamasını çi­çek aşısına borçluyuz.

Bu tip aşılama hastalık ihtimali orta­lıkta yokken uygulanan aşılamadır. Ba­zen hastalık riski belirince aşılama ya­pılır. Örneğin kuduz aşısında durum böy­ledir. Kişi kuduz şüpheli bir canlı tarafın­dan ısırıldığında aşılanır. Bu arada amaç kuduz virüsünün kuluçka devri tamam­lanana kadar vücutta antikorların üretilmesidir.  aşı nedir, insanlara neden aşı yapılır konusunda bilgi verdik.

Aşılar Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.