Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ders/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2781
Aşı Nedir – Aşı Neden Yapılır - Eğitim Platformu
Web sitemize hoşgeldiniz, 06 Temmuz 2022

Aşı Nedir – Aşı Neden Yapılır

Aşı neden yapılır, aşı nedir hakkında bilgi kısaca

AŞI

Hastalıklara karşı vücudun hazır ha­le gelmesi amacıyla öldürülmüş veya za­yıflatılmış mikropların insan ve hayvan­lara verilmesi.

Vücuda giren mikroplara karşı vücudumuz iki yolla mücadele verir. Birinci­si akyuvarlar mikropları doğrudan çev­relerini sarıp içeri alarak yok ederler. İkincisi ise mikroplara karşı antikor adı yerilen karşı maddeleri sentezlerler. Bu antikorlar mikropların çoğalmasını en­gellerler. Akyuvarlar antikorları ancak mikroplarla karşılaştığı zaman oluşturur­lar. Özellikle tehlikeli hastalıklarda akyu­varları aktive etmek için aşı yapılır. Bu­nun için elde edilen mikroplar ya ısı ile ya da kimyasal maddelerle öldürülür ve­yahut zayıflatılır. Gerektiğinde kullanıl­mak üzere soğuk koşullarda saklanır ve yine soğuk koşullarda iletilir.

Günümüzde birçok hastalığa karşı aşı hazırlanmaktadır. Örneğini verem, tifo, tetanoz, çocuk felci, kuduz, kızamık, ko­lera vb. Fakat değişken yapıya sahip olan mikroplara karşı henüz aşı hazırlanamamaktadır.

Aşıyla elde edilen bazı bağışıklıklar bir süre sonra tekrar azalabilir veya kaybo­labilir.

ANTİKORLAR e AŞILAMA

İnsanın yaşadığı çevrede doğal olarak bulunan birçok hastalık etmeni vardır. Koşulların onların lehine değişmesi ise üremelerini artırmalarına ve insanlara bulaşma risklerinin artmasına neden olur. Fakat insan vücudunun mikropla­ra karşı savunma sistemleri bulunmak­tadır. Birçok mikroo vücuda girdikten sonra akyuvarlar tarafından yok edilirler. Bir bölümüne karşı ise antikor adı veri­len onların yok edilmesine yardımcı olan maddeler üretirler. Fakat antikorların üretilmesi için akyuvarların mikropları ta­nıması gerekir. Bunlardan bir bölümü mikropların vücut üremeleri yani insanı hasta etmeleri sırasında akyuvarlar ta­rafından tanınır ve onlara karşı antikor üretilir. Çocukluk çağında geçirilen has­talıklarda durum böyledir. Fakat ölümcül hastalıklarda bu durumu beklemek mümkün değildir. Mikrobu vücuda baş­ka yolla tanıtmak gereklidir. Bu ya da mikropların öldürülmüş veya zayıflamış biçimlerinin vücuda verilmesidir, bu iş­leme aşılama adı verilir. Vücuda verilen öldürülmüş mikroplar akyuvarlarca tanı­nıp yani “antijen” olarak kabullenilip on­lara karşı antikor üretilir. Bu antikor vü­cutta yeterli hale gelince artık o mikro­bun canlısı da vücuda girse hazırlanmış antikoriarca ortadan kaldırılırlar.

Özellikle salgın dönemlerinde bu şe­kilde yapılan aşılamalarda vücutta sa­vunma sistemi oluşturulması insanların’ kütleler halinde yok olmasına engel olurlar.

ÇİÇEK SALGINI ve ÇİÇEK AŞISI

Dünyada insanlığın başına dert olmuş birçok hastalık bu şekilde ortadan kaldı­rılmıştır. Bir zamanlar milyonlarca insa­nın ölümüne neden olan çiçek salgını­nın önüne geçilmiştir. Günümüzde artık hiç çiçek hastalığına rastlanmamasını çi­çek aşısına borçluyuz.

Bu tip aşılama hastalık ihtimali orta­lıkta yokken uygulanan aşılamadır. Ba­zen hastalık riski belirince aşılama ya­pılır. Örneğin kuduz aşısında durum böy­ledir. Kişi kuduz şüpheli bir canlı tarafın­dan ısırıldığında aşılanır. Bu arada amaç kuduz virüsünün kuluçka devri tamam­lanana kadar vücutta antikorların üretilmesidir.  aşı nedir, insanlara neden aşı yapılır konusunda bilgi verdik.

Aşılar Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

  1. nfjfffoff dedi ki:

    çok güzel

Yorum Yaz


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ders/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2781