Anemi Nedir (Kansızlık)

Anemi Nedir, Anemi Hastalığı Nedir Kısa Bilgi

Anemi, Kansızlık olarak da bilinir, kandaki alyuvarların sayı ya da hacimce azalması ya da yetersiz hemoglobin içermesiyle ortaya çıkan bozukluktur. Oluşma nedenine, alyuvar­ların boyuna ve içerdiği hemoglobin miktarına ve ortaya çıkan belirtilere göre yüze yakın kansızlık türü vardır. Kronik ya da akut kan kaybına bağlı olabilir; orak hücreli kansızlık , kalıtsal sferositoz ya da glikoz-6- fosfat dehidrojenaz eksikliğinde olduğu gibi kalıtsal bozukluklar ya da sulfonilamit, primakin ya da naftalin gibi kimyasal mad­deler de alyuvarların topluca yıkımına (hemoliz) yol açar. Lösemi ve aplastik kansızlık gibi kemik iliği hastalıkları; alyu­var yapımı için gerekli maddelerden özellik­le B12 vitamini, folik asit, demir ve bazı hormonların yetersizliği; başta kronik en­feksiyonlar, yaygın kanser ve böbrek yeter­sizliği olmak üzere bazı hastalıklarda oluşan toksinler ile bazı ilaçlar da alyuvar yapım süreçlerini etkileyerek bu hücrelerin yeter­siz miktarda yapılmasına yol açar.

Kansızlıklarda, genellikle dört tür yapı bozukluğu görülür. Alyuvarlar normalden büyükse büyük hücreli kansızlıktan (örn. Addison kansızlığı), alyuvarların yapısının görece normal olmasına karşın sayısında azalma varsa normal hücreli kansızlıktan (örn. mide ülserinde ya da hemofilide olduğu gibi ani kan kaybından kaynaklanan kansızlık), alyuvarlar normalden küçükse basit küçük hücreli kansızlıktan (örn. kro­nik iltihaplı hastalıklar ve böbrek hastalığın­da görülen kansızlık), hemoglobin yoğunlu­ğunda ve alyuvarların boyunda azalma var­sa hipokrom küçük hücreli kansızlıktan (örn. demir eksikliği kansızlığı, Akdeniz kansızlığı) söz edilir.

Anemide en sık rastlanan belirti genel­likle deri, mukozalar ve tırnaklarda solukluktur. Kulak çınlaması, baş dönmesi, ba­yılma ve soluk darlığı dokulardaki oksijen yetersizliğine bağlıdır. Kalbin dokuların yeterince oksijen almasını sağlamak için çok fazla çalışması, kalp büyümesine ve kalp atım hızının artmasına yol açar. Kan­sızlık tedavisi, türüne göre çok büyük farklılıklar gösterir. Başlıca tedavi biçimle­ri şöyle sıralanabilir: Belirli bir maddenin yetersizliğinde eksik maddelerin vücuda verilmesi, toksik etkenlerin saptanması ve vücudun bu maddelerden temizlenmesi, kansızlığa neden olan temel bozukluğun giderilmesi, kimi zaman cerrahi yöntemler (örn. dalağın alınması) kullanılarak kansız­lığın hafifletilmesi ya da kan nakli yapılarak kan hacminin artırılması. Anemi nedir nasıl ortaya çıkar kısaca bilgi aktardık.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.