8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Milli Kültür Mili Kimlik Cevapları Top Yayınları 66

8. Sınıf İnkılap Tarihi Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayınları Sayfa 66 4. Ünite Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Milli Kültür Milli Kimlik Etkinlik Metni Soruları ve Cevapları

Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu Mustafa Kemal Atatürk’üm milli kimliğimizi korumak amacı ile kurmuş olduğu önemli kurumlardan ikisidir. Bu etkinlik sayesinde bu iki kurumun amaç ve işlevlerini araştırarak kavrayacaksınız.

MİLLİ KÜLTÜR MİLLİ KİMLİK

8. Sınıf Top Yayıncılık İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 66 Cevabı

“Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve kapsamlı medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur.”

A. TÜRK TARİH KURUMU

Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözünden yola çıkarak Türk Tarih Kurumunun kuruluş amaçlarını ve temel faaliyetlerini araştırınız. Edindiğiniz bilgileri aşağıdaki bölüme yazınız.

 • Cevap: Türk milletinin geçmişini bilmesi ve geleceğini yönlendirmesi açısından önemli bir kurum olan Türk Tarih Kurumu bir çok işlevi üstlenmiş olan bir kurumdur.
 • Temel amacı Türk tarihini oluşturmak, korumak ve yaymak olan Türk Tarih Kurumu aynı zamanda;
 • Tarih arşivciliğini ve yayıncılığını yaymak,
 • İnsanların doğru bilgiye ulaşmasına ortam hazırlamak,
 • Tarih araştırmalarının ve incelemelerinin önünü açmak,
 • Tarihi bilgilerin doğru kaynaklardan doğru bir şekilde öğrenilmesini sağlamak gibi temel amaç ve işlevleri bulunmaktadır.

 

B. TÜRK DİL KURUMU

Türk Dil Kurumunun kuruluş amaçlarını ve temel faaliyetlerini araştırınız. Edindiğiniz bilgileri aşağıda verilen bölüme yazınız.

 • Cevap: Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu önemli kurumlardan birisi olan Türk Dil Kurumunun aynı zamanda önemli bir çok görevi bulunmaktadır. Bu görevler;
 • Yazı ili ile konuşma dilinin aynı şekilde olmasını sağlamak,
 • Türkçe dilinin ne kadar zengin bir dil olduğunu ortaya koyarak dünya genelinde Türkçe dilinin saygın bir dil olduğunu göstermek,
 • Halkın ağzında yaygınlaşmış olan yabancı kökenli kelimeleri Türk dilinden atarak Türkçe kelimelerin kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak,
 • Türkçe dilinin hem bilimsel hem de ekonomik alanda zengin ve etkili bir dil haline gelmesini sağlamak Türk Dil Kurumunun temel görevleri arasındadır.

 

20 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.