7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Ada Yayınları 3. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Sayfa 66 Öz Değerlendirme Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Ada Yayınları 3. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Sayfa 66 Öz Değerlendirme Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Türk tarihinde yolculuk konusu içerisinde genel olarak, Orta Asya bölgesinden Anadolu topraklarına giren ve burada kendisine yeni yaşam kuran Türklerin yaşam serüvenlerinden bahsettik. Dünyada var olan her sistem, bir gün mutlak yok olmak zorundadır. Değişmeyecek olan tek şey, değişimin kendisidir. Nitekim tarihe de baktığımızda, 1500 yıl boyunca hüküm sürmüş olan Roma İmparatorluğu’nun da Türkler tarafından yok edildiğini görebilmekteyiz. Aynı şekilde üç cihana hükmetmiş olan Osmanlı Devleti de yaptığı hatalar yüzünden diğer devletlerin sömürüsü haline gelmekten zor kurtulmuştur.

Osmanlı Devleti’nin izlediği Türkleşme politikaları sonucunda günümüzde, Balkanlar çevresinde pek çok Osmanlı kültürel değeri, mimari eseri bulunmaktadır. Örneğin günümüzde, Sırplar lokum üretmekte, Türkler gibi kebap yapmaktadırlar. Sırplar, kebaba cevapi adını vermişlerdir. Bununla birlikte Sırbistan başkenti Belgrad’ta atalarımızın inşa ettiği bir camii bulunmaktadır. Tüm bu durumlar, atalarımızın vaktinde izlediği Türkleşme politikasının sonucu olarak ortayta çıkmıştır.

Öz Değerlendirme

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 66 Cevabı

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK” ünitesinin sonunda neleri ne kadar öğrendiğinizi anlamak için kendinizi değerlendirebilirsiniz. Bunu yapabilmek için aşağıdaki soruları cevaplayınız. Sorularda size uygun olan seçeneklerden birini işaretleyiniz.

: “Bunu çok iyi yapabiliyorum.”
: “Bunu kısmen yapabiliyorum.”
: ”Bunu yapamıyorum.”

ÖZ DEĞERLENDİRME

Türkiye Selçukluları Döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetlerinin Anadolu’nun Türkleşme sürecine katkılarını değerlendirebilirim. ()
Kanıtlara dayanarak Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkışını etkileyen faktörleri açıklayabilirim.()
Osmanlı Devleti’nin fetih ve mücadelelerini, Osmanlı’da ticaretin ve denizlerin önemi açısından değerlendirebilirim. ()
Osmanlı toplumunda hoşgörü ve birlikte yaşama fikrinin önemine dayalı kanıtlar gösterebilirim. ()
Şehir incelemesi yoluyla Türk kültür, sanat ve estetik anlayışındaki değişim ve sürekliliğe ilişkin kanıtlar gösterebilirim. ()
Osmanlı- Avrupa ilişkileri çerçevesinde kültür, sanat ve estetik anlayışındaki etkileşimi fark edebilirim. ()
Seyahatnamelerden hareketle Türk kültürüne ait unsurları örneklendirebilirim. ()
Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişimin gerekçelerini analiz edebilirim. ()
Değerlendirme sonunda iki kez ya da bir kez ’u işaretlediyseniz başarılı bir şekilde çalışmaya devam edebilmek için bu konuları tekrar çalışmalısınız. Bu ünitede öğrendiklerinizi kısaca aşağıya yazınız.

  • Cevap:

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.