Web sitemize hoşgeldiniz, 14 Mayıs 2021

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı 7. Tema Vatandaşlık Bilinci Değerlendirme Soruları ve Cevapları Başak Yayınları 335 336 337 338

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları Sayfa 335, 336, 337, 338 7. Tema Vatandaşlık Bilinci Değerlendirme Soruları ve Cevapları

7. Tema değerlendirme soruları ile bu temada öğrendiğiniz bilgileri pekiştirirken aynı zamanda eksiklerinizi öğrenecek eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz.

DÜNYANIN GEZGİNLERİ

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 335 Cevabı

ADINIZ, SOYADINIZ

Ne zaman elime “Çocuk Hakları” kitapçığını alsam, imza günlerinde çocukların kendi adlarını ve soyadlarını söylerken çektikleri sıkıntılar gelir aklıma. Bu yüzden hep derim ki, “Çocuk Hakları”na, çocukların kendi adlarını kendilerinin seçme hakkı da eklensin. Belki o zaman çocuklar adlarını söylerken ezilip büzülmez, utanç duyuyorlarmış gibi bir tavır içine girmez ve göğüslerini gere gere adlarını haykırırlar…
Çocuklara ad nasıl ve ne zaman takılır? Doğmadan takılır. Doğduktan sonra takılır. Dil uzmanı anne babalar sözcük türettikten sonra takılır. Modaya uyularak takılır. Sözlükten bakılıp takılır. Aile soyunu sürdürmek için zoraki takılır. “Benim annemin adı, benim dayımın adı, paşa dedemizin adı” gibi. Sizin adınız nasıl verildi? Adınızdan soyadınızdan memnun musunuz? Ad takılırken çocuklara sorulmaz. Bu adı taşıyıp taşıyamayacağı düşünülmez. İşte, öylesine takılır… Sonra da söylene söylene alışkanlık hâline gelir, yadsınamaz. Ama her yerde başınızı derde sokar. Mektuplarda yanlış yazılır. Diplomalarda yanlış kişi mezun olur. Yanlış kişi askere gider. Hatta aradan yıllar geçer, nüfus kâğıdınızı yenilerken bir de bakarsınız babanızın adı değişir! (…) “Yiğit, adıyla anılır” sözünü anımsamalı ve çocuklarımıza ad koyarken çok iyi düşünmeliyiz.
Yalvaç URAL

1. Yukarıdaki metnin konusu nedir?

 • Cevap: Çocuk haklarından birisi de adının onun her zaman kullanabileceği bir ad olması hakkıdır.

2. Metne göre, çocuklara kimler, nasıl ve ne zaman ad vermektedir? Siz adınızı seviyor musunuz, anlamını biliyor musunuz? Adınızı değiştirmek ister miydiniz?

 • Cevap: Çocuklar doğduktan sonra anne ve babaları çocuklara ad takar.

3. Yazarın metinde ileri sürdüğü ve savunduğu görüş nedir?

 • CevapÇocukların kendi isimlerini kendileri koyması gerektiğidir.

4. Yazar, anlatım yollarından ağırlıklı olarak hangisini kullanmıştır? (tanımlama, örnekleme, karşılaştırma, sayısal veri kullanma vb.)

 • Cevap: Örnekleme

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 336 Cevabı

5. Yazarın metin aracılığıyla bize iletmek istediği ana fikir nedir?

 • CevapHerkes kendi adını kendisi seçmelidir.

6. Metinde geçen deyim ve atasözü var mı? Bulup, yazınız; anlamlarını açıklayınız.

 • CevapEvet metinde “utanç duymak” deyimi ve “yiğit adıyla anılır” atasözüne yer verilmiş.Utanç duymak: Utanmak, onursuz sayılacak veya gülünç olacak bir duruma düşmekten üzüntü duymak, korkmak, mahcup olmak.

  Yiğit adıyla anılır; Yiğit, ya güzel, ya çirkin bir lakapla anılır. O, çirkin olan lakabını değiştirmeyi düşünmez.Çünkü önemli olan, kendisinin iyi adı, ünüdür. Çirkin lakap, bu iyi adı lekelemez.

B. “Dünya vatandaşı olma” konulu bir sunum çalışması yapmanız gerekiyor. Öncelikle bu kavramın ne demek olduğunu araştırınız. Bu tür bir vatandaş olmak, hangi özelliklere sahip olmayı gerektirir, düşününüz.

 • Cevap:

Sunum hazırlığı için aşağıdaki basamakları uygulayınız.

 • Araştırma için, kütüphaneden ve çevrim içi kaynaklardan yararlanınız.
 • Sunum için video ve görsellerden yararlanınız ve sunum programı kullanınız.
 • Sunumu 10 dakikayı geçmeyecek biçimde planlayınız.
 • Sunum için önceden deneme yapınız (sınıf arkadaşlarınıza nasıl hitap edeceğiniz; hangi cümleleri ve sözcükleri seçeceğiniz; sunumu nasıl bitireceğiniz vb. konularda).
 • Sunum sonrasında gelen soruları yanıtlamaya hazır olunuz.
 • Gelen soruları not alınız ve birkaç dakika düşüncelerinizi toparladıktan sonra yanıt veriniz.

C. Aşağıdaki tanımların hangi metin türlerine ait olduğunu bularak noktalı yerleri tamamlayınız.

1. Bir kişinin kendi yaşamını anlattığı yazıya Öz yaşam öyküsü denir.

 • Cevap: Öz yaşam öyküsü

2. Bir konuda yazarın kişisel düşüncelerini, kesin kurallara bağlamadan, samimi bir dilde ve özgürce anlattığı düz yazıdır. Yazar, kendi kendisiyle konuşur gibi yazar, ileri sürülen görüşlerin ispatlanması zorunlu değildir. Okuyucunun doğruyu bulmasına yardım eder, insanı düşünmeye, yorum yapmaya sevk eder. Denemede yazar kişisel görüşlerini anlatır.

 • Cevap: Deneme

3. Biyografi  bir kişinin yaşamının anlatıldığı yazılardır. Bunlarda amaç o kişiyi tüm yönleriyle (hayatı, eseri, kişiliği, görüşleri vs.) tanıtmaktır.

 • Cevap: Biyografi

4. Hayatın değişik durumlarının sahnede canlandırılması amacıyla yazılan eserlere tiyatro denir.

 • Cevap: Tiyatro

Ç. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Bağlaç olarak kullanılan yi bulunuz; “de”nin yanlış yazıldığı cümleleri düzelterek defterinize yazınız.

1. Okulumuz da yurtdışından gelen öğrenci arkadaşlarımız var.

 • Cevap: Okulumuzda yurtdışından gelen öğrenci arkadaşlarımız var.

2. Amcam bana da oyuncak hediye etti.

 • Cevap: Doğru

3. Bize her konu da yardımcı olabileceğini söyledi.

 • Cevap: Bize her konuda yardımcı olabileceğini söyledi.

4. Tüm bestelerimi bilgisayar da yaptım.

 • Cevap: Tüm bestelerimi bilgisayarda yaptım.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 337 Cevabı

5. Kadir de sınıfını takdirle geçmiş.

 • Cevap: Doğru

6. Televizyonda izlediğim tüm dizilerden sıkıldım.

 • Cevap: Doğru

7. Boya kalemlerim Bahadır da kaldı.

 • Cevap: Doğru

8. Baharda gelin gibi donanır bu erik ağaçları.

 • Cevap: Doğru

9. Ağladı da.

 • Cevap: Doğru

D. Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

 • Cevap

1. Hep aydın günlerimiz olmalı,
Milletçe el ele, beraber.
Bütün köylerinde güzel yurdumun Okumayan, yazmayan kalmamalı.
Bu vatan, cennet vatan,
Kalkınmalı, kalkınmalı.
Yukarıdaki dizelerde dile getirilen duygular aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A. korku- üzüntü B. yalnızlık – pişmanlık C. sevgi – umut D. karamsarlık – özlem

 • Cevap: C

2. “Çok titiz bir adam, tüm ödevleri büyük bir titizlikle inceliyor. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünen yeni öğretmenimiz olan bu adam, adeta ”
Yukarıdaki paragraf bir deyimle tamamlanmak istense aşağıdakilerden hangisi en uygun deyim olur?
A. pireyi deve yapıyor B. ince düşünüyor C. kılı kırk yarıyor D. atlı kovalıyor

 • Cevap: C

3. Aşağıdaki sözcüklerden anlam ilişkisi bakımından üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır?
A. gücenmek B. tutulmak C. kırılmak D. bozulmak

 • Cevap: B

4. “Kadar” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A. O da benim kadar sevinçliydi.
B. En geç saat 3’e kadar görüşmeliyiz.
C. Bugüne kadar hep sabrettim.
D. Ankara’ya kadar kar devam etti.

 • Cevap: A

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 338 Cevabı

5. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olamaz?
A. Bu yüzyılın en belirgin özelliği, bilginin hızla çoğalmasıdır.
B. Ünlü yazar, 1935 yılında Bursa’da doğdu.
C. Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir cennet gibi bir ülkedir.
D. Bu konudaki düşüncelerinin herhangi bir dayanağı olmadığını görebilirsiniz.

 • Cevap: D

6. Elif, “herşey, bir şey, herkez, birtakım, yalnış, yalnız, hoş görü ve kirpi” sözcüklerini yazılışlarına göre doğru-yanlış tablosuna yerleştirecektir.

Doğru

 • Cevap: bir şey, birtakım, yalnız, kirpi

Yanlış

 • Cevap: her şey, herkez, yalnış, hoş görü

Buna göre Elifin tabloya yerleştirmesi gereken yazımı yanlış sözcükler aşağıdakilerden hangisidir?
A. bir şey, birtakım, yalnız, kirpi.
B. herşey, birtakım, yalnış, hoş görü.
C. herkez, yalnız, hoş görü, kirpi.
D. herşey, herkez, yalnış, hoş görü.

 • Cevap: D

7. Aşağıdaki yargılardan hangisinin nedeni belirtilmemiştir?
A. Bugün seninle gelemeyeceğim, başım ağrıyor.
B. Çok minik olduğu için elleri, büyük kitapları tutamıyor.
C. Ben beni bildim bileli bu kız benden pek hoşlanamaz.
D. Uykusuzluktan otobüse biner binmez dalmışım.

 • Cevap: C

8. “Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım biçimiyle yazılan yazılara denir.”Yukarıdaki tanımın doğru tamamlanabilmesi için boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A. Fıkra B. Makale C. Biyografi D. Deneme

 • Cevap: D
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. sudenur Çetin dedi ki:

  Çok güzel olmuş.

 2. ümmü dedi ki:

  çok teşekkürler sen olmasan ayvayı yedik biz

 3. Anonim dedi ki:

  Çok yararlı teşekürler

 4. annonim dedi ki:

  çök tşk size ♥♥♥(bunları bilgisayardan yaptım)

 5. şe dedi ki:

  iyi kim yaptıysa bacana sağlık

 6. 😊😊 dedi ki:

  güzel olmuş

  1. Bilge dedi ki:

   Evet çok güzel olmuş birde mesajımı görünce gördüm yazar mısın tşk sanada tşk siteyede

 7. Anonim dedi ki:

  Çok güzel olmuş. Anlamadığım sorulara buradan bakıyorum. Çok sağolun. Ellerinize sağlık.

 8. imam dedi ki:

  mükemmeliyet akıyor

 9. Anonim dedi ki:

  Yaa kardeşim şöyle saçma sapan hiç alakası olmayan cevaplar vermeyin şu sorulara. Burayı açtığıma pişman oluyorum.

 10. ceylan dedi ki:

  bence çok güzel bir site

 11. Selvi hoca dedi ki:

  Yaaa bence kendi kafanızı kullanın .. emin olun yaparsınız

 12. Türkiye 1. Si dedi ki:

  Ya kendiniz yapabilirziniz

  1. Anonim dedi ki:

   Eğer kendimiz yapacaksak sen neden kendin yapmıyorsun. Kendin yapmadığını nereden anladım biliyor musun? Buraya yorum yazdıysan buraya girmiş ve bakmış oluyorsun. Lütfen Böyle yorumlarda bulunmayın!

 13. Anonim dedi ki:

  Vayy çok güzel

 14. ghjdsju dedi ki:

  valla çok beğendim ha

  1. Yusuf dedi ki:

   Teşekkürler

   1. İlayda dedi ki:

    Çok saolun

 15. Nefes dedi ki:

  Çok güzel yarın işliyecez doğru cvp verince cok mutlu oluyorum

 16. bedirhan dedi ki:

  Valla çok güzel bedirhan çok beğendi 😂

 17. fyfyfff dedi ki:

  sağ olun ama boşlar olmasa daha iyi olurdu

 18. Anonim dedi ki:

  Bazı cevaplar yazmıyor yapıyorsanız doğru düzgün bir iş yapın bu ne ya Allah Allah sinirlerim bozuldu şimdi.

 19. Anonim dedi ki:

  Çok iyi fakat neden 3 ve 5. etkinlik boş bırakılmış anlamadım. Ama bu günü de boş bırakıp geçmedim

 20. Anonim dedi ki:

  Üçüncü ve beşinci soru neden boş anlamadım ama yinede çok teşekkür ederim bu günü de atlatım

 21. SANANE dedi ki:

  BENİM ANLAMADIM KOLAYLARI YAPIYONUZ ZORLARI YAPMIYONUZ

 22. elif dedi ki:

  bence çok güzel

 23. irem dedi ki:

  çok güzel.*****

  1. mercan dedi ki:

   şimdi bu cevaplar çok işime yaradı sağolun bu iyiliğinizi unutmıycam tekrar sağolun

 24. ......................... dedi ki:

  allahımm cok sukurrr buldumm cevaplarıı:)

 25. Adımı ne yapacan dedi ki:

  Valah gercekten cok sağolun

 26. şewal dedi ki:

  çok işime yaradı

 27. Bilinmiyor dedi ki:

  Sen olmasan napardım

  1. Fatmanur dedi ki:

   Öyle bekle

 28. bilir kişi dedi ki:

  Çok beğendim çoğu şeyin cevabı var, teşekkürler :)

 29. zıkım dedi ki:

  Çok teşekkür ediyorum sana

  1. Günaydın dedi ki:

   Çok kötü bence

Yorum Yaz