1. Balkan Savaşı Sonucu Kaybedilen Topraklar

1. Balkan savaşı sonucu kaybedilen topraklar nereler kısa özet bilgi

1. Balkan Savaşının Sonucunda Kaybedilen Topraklar

Osmanlı balkanlardaki son toprağını kaybetti.

– Bulgaristan, Edirne ve Kırklareli’ni aldı.

– Ege adaları kaybedildi (Gökçeada ve Bozcada hariç)

– Arnavutluk bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı Devletinden ayrıldı. Arnavutluk bağımsızlığını ilan eden son balkan devleti oldu ve İslamcılık politikası yara aldı)

– İttihat ve Terakki Partisi’nin resmi iktidar dönemi başladı. 1913 senesi 23 Ocakta Bab-ı Ali Baskını olarak bilinen baskın ile hükümeti tam anlamıyla ele geçirdiler. Bu parti 1889’da kurulmuştur ve II. Meşrutiyetin ilanında da parmağı vardır. 31 Mart olaylarından sonra yönetimde iyiden iyiye etkilerini göstermeye başlamışlardır. Siyasi düşünce olarak Türkçülüğü benimseyen grup daha sonra Osmanlı Devletini I. Dünya Savaşına sokacaktır.

– Ordunun siyasete girmemesi gerektiği görüşü Mustafa Kemal Atatürk tarafından benimsenmiş bir görüştür ve bu görüşün doğruluğuna tanık olunmuştur.

– Bulgaristan Ege Denizine kadar uzanmıştır.

– Balkan devletleri arasında toprak paylaşımı konusunda sorunlar çıkmıştır ve kendi aralarında gerçekleştirecekleri II. Balkan Savaşının temelleri atılmıştır. Londra Antlaşması böylece geçersiz kalacaktır.

– Balkanlardan Anadoluya göçler gerçekleşmiştir.

– Mustafa Kemal Atatürk siyasetten ayrılmıştır.

– İstanbul riskli bir konumda kalmıştır.

 

 

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.