Web sitemize hoşgeldiniz, 27 Kasım 2020

Ziya Gökalp Edebi Kişiliği ve Eserleri

Ziya Gökalp Edebi Kişiliği ve Eserleri hakkında bilgi, Ziya Gökalp Edebi Kişiliği nasıldır eserleri nelerdir
ZİYA GÖKALP (1876 -1924)

Ömer Seyfettin ve Ali Canip’ten sonra Genç Kalemler kadrosuna katılan Gökalp, şairliğinden çok Türkçülük akımının düşünce önderi olarak tanınır.

Hece ölçüsü ile yazdığı manzumelerde didaktik özellikler ağır basar. Bu manzumelerin konularını, folklordan, tarihten ve destanlardan alır. Türkçülük konusundaki görüşlerini “Türkçülüğün Esasları” adlı yapıtında belirtmiştir. Yalın bir Türkçenin benimsenmesi ve milli bir edebiyatın gerçekleşmesi için “yazı dili” “konuşma dili” ayrılığının kalkması gerektiğini savunmuştur. Ziya Gökalp’ın başka bir önemli özelliği de Durkheim’in “içtimai mefkûrecilik” diye adlandırılan görüşlerini Türk toplumunun koşullarına uygulayan ünlü bir toplumbilimci (sosyolog) oluşudur.

Ziya Gökalp, “Türküm diyen herkesi Türk saymak gerektiğini söyleyerek ulusçuluğu ırkçılık bağından kurtarmış, batı uygarlığına yöneltmiş, ancak emperyalizme de karşı çıkmıştır. Ziya Gökalp’ın ulusçuluk anlayışında kültür en önemli öğedir. Bu kültür anlayışı onu, dilde, aydınlarla halkın dilini birleştirmeye, konuşma dilinin yazı dili olmasına götürür. Ona göre Türkçeyi zenginleştirmek için İstanbul ağzı temel alınmalı, yabancı sözcüklerden halkın benimsedikleri dilde kalmalı, halk dilinden derlemeler ile eski Türkçe yapıtlardan taramalar yapılmalı, Türkçe dilbilgisi ve sözlük çalışmaları yapılmalıdır. Şiirde aruz bırakılmalı, hece ölçüsü kullanılmalıdır. Kendisi de hecenin 11 ‘li, 8’li ve 7’li ölçülerini kullanmıştır. O, şiiri yalnızca düşüncelerini yaymak için kullanmış; Türk tarihini, Türklerin kökenlerini, geçmişlerini anlatmak için şiir yazmıştır. Kızıl Elma’yı (1914) Dede Korkut’tan etkilenerek yazmıştır. Altın Işık (1923) aynı etkileri taşır. Yeni Hayat (1918), Türk toplumunun nasıl olması gerektiğini anlatır. Zaman zaman lirizmi de yakalayan şiirleri, gerçek gücünü dilinin yalınlığından ve düşünce yapısından alır.

ZİYA GÖKALP Eserleri: Kızıl Elma, Yeni Hayat, Altın Işık (şiir); Türkçülüğün Esasları, Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak (inceleme-makale); Türk Medeniyet Tarihi…

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz