Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ders/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2781
Yıldırım Bayezid Kimdir Hayatı - Eğitim Platformu
Web sitemize hoşgeldiniz, 05 Temmuz 2022

Yıldırım Bayezid Kimdir Hayatı

Yıldırım Bayezid Hayatı, Yıldırım Bayezid Kimdir

Bayezid I (Yıldırım) (d. 1360, Bursa – ö. 9 Mart 1403, Akşehir), Osmanlı padişahı (1389-1402). Devlet yönetimini merkezileştirmiş ve Osmanlı egemenliğini Anadolu’ya yaymıştır.

I. Murad’ın (Hüdavendigâr) oğludur. Annesi Gülçiçek Hatun’dur. 1378’de babasının Ana­dolu’ya egemen olma siyasetine uygun olarak Germiyanoğlu beyi Süleymanşah’ın kızı Sul­tan Hatun’la evlendi; Sultan Hatun’a çeyiz olarak verilen Eğrigöz, Simav ve Tavşanlı, Osmanlı ülkesine katıldı. Bayezid 1386’da I. Murad’ın Karamanlılarla yaptığı savaşa Ru­meli askerlerinin komutanı olarak katıldı. 1389’daki I. Kosova Savaşı’nın kazanılma­sında önemli rol oynadı ve I. Murad’ın zaferden sonra savaş alanında öldürülmesi üzerine, Sadrazam Çandarlı Ali Paşa’nın da desteğiyle kardeşi Yakub Çelebi’yi boğdu­rarak tahta geçti (28 Ağustos 1389). Osman­lı tarihine “kardeş kam akıtan ilk padişah” olarak geçen Bayezid, askerlerin tepkisini önlemek için ilk kez cülus bahşişi dağıttı.

Yakub Çelebi’nin öcünü almak bahanesiy­le harekete geçen Germiyanoğulları çeyiz olarak verdikleri toprakları, Karamanlılar Beyşehir’i, Kadı Burhaneddin de Kırşehir’i aldı. Osmanlı egemenliğinin Anadolu’da sarsıntı geçirdiği bu sırada Bayezid bir süre daha Rumeli’de kaldı. Akıncılar Bosna, Vidin ve Eflak içlerine ilerlerken, kendisi de Kratovo’yu ele geçirdi. Savaşta ölen Sırp prensi Lazar’ın yerine taç giyen Stefan Lazareviç ile bir antlaşma imzalayarak Sırpları vergi ödeme ve savaşlarda Osmanlı ordusuna asker gönderme yükümlülüğüne bağladı. Ardından Edirne’ye dönerek Bizans’la da benzer bir antlaşma yaptı; yabancı elçileri kabul ederek daha önce verilmiş olan imtiyazları yeniledi.

1390’da Anadolu’ya geçti. Aydınoğullarını Osmanlılara bağladı, Germiyan ve Mente­şe topraklarını ele geçirerek Akdeniz’e açıldı. Bu beyliklerden aldığı donanmalarla büyük bir deniz gücü oluşturdu. Şehzadele­rini Batı Anadolu’daki önemli kentlere sancakbeyi atadı. 1391’de Hamidoğullarından Isparta ve Burdur’u aldı. Aynı yıl Karamanlılardan Beyşehir ve Akşehir’i ala­rak Konya’ya girdi, ama barış imzalayarak geri çekildi. Bizans’ın Anadolu’da kalmış tek kalesi Alaşehir’i ele geçirdi.

yildirimbayezidBayezid, Batı Anadolu’da otoritesini pe­kiştirdikten sonra, donanmasına Ege’deki bazı Bizans adalarını yağmalattı. 1391’de ilk kez Konstantinopolis’i (İstanbul) kuşattı. Yedi ay süren kuşatma sonunda imparator II. Manuel’e kentte bir Müslüman mahallesi kurulmasını, bir cami yapılmasını ve yıllık verginin artırılmasını kabul ettirdi. Ardın­dan Rumeli’ye geçen Beyazıt, Eflâk voyvo­dası Mircea’yı tutsak alarak ağır bir baş vergisi karşılığında serbest bıraktı.

1392’de Kastamonu’ya yürüyerek Candaroğullarının Kastamonu kolunun toprak­larını ele geçirdi; Sinop kolunu da kendisine bağladı. Bu arada Osmanlı öncü birlikleri Sivas hükümdarı Kadı Burhaneddin karşı­sında bozguna uğradı ve Bayezid’in büyük oğlu Ertuğrul öldü. Kadı Burhaneddin de Osmanlı topraklarına girerek İskilip, Anka­ra, Kalecik ve Sivrihisar’ı yağmaladı. Baye­zid 1393’te oğullarından Çelebi Mehmed’in (sonradan I. Mehmed) Amasya’yı, Süley­man Çelebi’nin de Tırnova, Silistre, Niğbo- lu ve Vidin’i almasıyla büyük bir başarı sağladı. Öte yandan Osmanlı orduları Sela­nik (Nisan 1394) ve Yenişehir’i (Mora’da) alarak Tesalya ve Arnavutluk’u istilaya giriştiler.

1395’te Mısır’daki Abbasi halifesinden “Rum sultanı” unvanını alan Bayezid, ertesi yıl Yunanistan’da Tırhala, Domokos (Dömeke), Patras ve Farsala’yı ele geçirdi. 1395’te Konstantinopolis’i bir daha kuşat­ması, yeni bir Haçlı ordusunun harekete geçmesine yol açtı. Bayezid, Tuna’yı aşarak Vidin, Orsovo ve Rahovo’da Osmanlıları kılıçtan geçiren Haçlıları, 25 Eylül 1396’da Niğbolu Savaşı’nda ağır bir yenilgiye uğrat­tı. Eflâk, Macaristan, Bosna ve Arnavutluk’un yeniden fethine girişildi; İşkodra, Dıraç (Durres) , Berat, Osmanlı toprakları­na katıldı. 1397’de Konstantinopolis’i üçün­cü kez kuşatan Bayezid, Anadolu’ya döne­rek, Kara Timurtaş Paşa’yı tutsak eden Karamanlıları Akçay Savaşı’nda yenilgiye uğrattı. Ertesi yıl Bafra, Samsun ve Canik dolaylarını alarak Osmanlı topraklarını Trabzon İmparatorluğu sınırlarına kadar genişletti. Kadı Burhaneddin’in öldürülme­sinden yararlanarak Sivas’ı ele geçirdi. 1399’da Malatya, Kâhta, Darende, Divriği gibi kaleleri alarak Dulkadırlı topraklarına girdi. Bu arada topraklarını kaybeden Ana­dolu beyleri, yeni bir Anadolu seferine kışkırtmak umuduyla, Hindistan seferinden dönen Timur’a sığındılar. Bayezid’in 1400 başlarında Konstantinopo­lis’i yeniden kuşatmasından sonra Timur, Ağustos 1400’de Sivas’ı yağmaladı. Ardın­dan Elbistan ve Malatya’yı alarak Suriye’ye yöneldi. Bayezid, Timur tehlikesi karşısında Memluklerle ittifakı yemlemek istemesine karşın başarılı olamadı. Suriye ve Irak’ı ele geçiren Timur Bağdat’a yönelirken, Baye­zid Erzincan’a kadar ilerledi. Timur saye­sinde eski konumunu yeniden elde eden Mutahharten’i dize getirdi. Bu arada Baye­zid ile Timur arasındaki diplomatik temas­lar sonuç vermedi. Bayezid Timur’un, Ana­dolu beylerine topraklarının geri verilmesi, Osmanlıların kendisine bağlanması gibi is­teklerini geri çevirdi. 1402 başlarında Erzin­can’a gelen Timur, Kemah’ı alarak oradan Sivas’a geçti. Bu sırada Bayezid de Tokat’a gelmiş bulunuyordu. İki ordu sonunda An­kara yakınlarında Çubuk Ovasında karşı karşıya geldi ve Bayezid, Ankara Savaşı olarak bilinen meydan savaşında ağır bir yenilgiye uğrayarak tutsak düştü (28 Tem­muz 1402). Timur elde ettiği zaferden sonra İzmir’e kadar ilerleyerek Anadolu beylikle­rine topraklarım geri verdi. Bayezid, yedi aylık bir sürgün döneminden sonra, 9 Mart 1403’te Akşehir’de öldü. Cenazesi Bursa’ya gönderildi. İntihar ettiği de ileri sürülür. İyi bir örgütçü ve komutan olan Bayezid, okuma yazma bilen ilk Osmanlı hükümda­rıydı. Bilginlere ve hukuka saygılıydı. Edir­ne ve Bursa’da birçok mimari yapıt yaptır­mıştı. Osmanlı Devleti’ni merkezileştirerek Osmanlı egemenliğini Anadolu’ya yaydı. Toprak yönetimini berat tecdidi (berat yeni­leme) yoluyla yeni bir temele oturttu; vakıf kurumlarının yaşaması için yeni kurallar koydu. Yıldırım Bayezid Hayatı Kimdir, 1. Yıldırım Beyazıt Kimdir Hayatı Hakkında Bilgiler.

Yıldırım Beyazıt Hayatı Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Yazabilirsiniz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ders/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2781