Yaşlılara Saygı Haftası İle İlgili Yazı

Yaşlılara Saygı Haftası Hakkında Bilgi, Yaşlılara Saygı Haftası İle İlgili Yazılar

Yaşlılara Saygı Haftası

(18-24 Mart)

İnsanlar; bebeklik, çocukluk, gençlik, orta yaş ve yaşlılık evre­lerini yaşarlar. Bebeklik ve çocukluk evrelerinde insanın temel ve sosyal ihtiyaçlarını anne ve babası karşılar. Onunla ilgilenir, sevgi ve şefkat gösterirler.

Yaşlılık, biyolojik bir olgudur. Yaşlılıkta insanın iş yapabilme gü­cü azalır. Fiziksel olarak ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma düşebi­lir. Ruhsal yönden de kendisine yakınlık gösterecek insanları çev­resinde ister.

yaslilarasaygihaftasi

Yaşlılar, dünle bugün arasındaki köprülerdir, Kültür yaşamımı­zı yarınlara taşımayı sağlayan en önemli varlıklarımızdır, Yaşlı kişilere saygı göstermeliyiz. Bu, aynı zamanda onlara bir minnet borcumuzdur. Yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi ve yaşama bağlı olmaları gerekir.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü­ğü, yaşlıya saygı ve sevgi gibi, halkımızaa zaten var olan duygu­ları bilimsellikle birleştirirek yardıma muhtaç olan yaşlı vatandaş­larımıza en iyi hizmeti vermektedir.

Ancak her konuda olduğu gibi, bu konuda da her şeyi dev­letten beklemek yanlıştır. Toplumumuzdaki yardımlaşma ve yar­dımseverlik duygularının ışığında gönüllü kişiler ve kuruluşlarla yaş­lılarımıza daha iyi yaşama koşullarını sağlayabiliriz. Yaşlıların so­runlarına sahip çıkarak çözüm üretmek aynı zamanda vatandaş­lık görevimiz ve yaşlımıza karşı gönül borcumuzdur.

Çevremizdeki yaşlılara her zaman yardımcı olmalıyız. Onlara göz kulak olup sevgi, şefkat göstermeliyiz, Toptu taşıma araçların­da onlara yer vermeliyiz. Hâl ve hatırlarını sorup yaşlıları ziyaret etmeliyiz. Eğer yalnız yaşıyorlarsa, bu yalnızlıklarını onlara hisset- tirmemeliyiz.

Büyük Atatürk, “Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilik­lerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstası­dır. Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara kar­şı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakma­ya hakkı yoktur!” diyerek yaşlılara karşı sosyal güvencenin sağ­lanması gerektiğini vurgulamıştır.

Yaşlılara Saygı Haftası süresince okullarda, yaşlıların karşılaşa­bileceği sorunlar anlatılır. Bu sorunların çözümünde öğrencilere düşen görevler hatırlatılır. Okul gazetelerinde haftayla ilgili yazı­lar, resimler yayınlanır.

Şunu hiç aklımızdan çıkarmayalım: Bir gün biz de yaşlanıp onların karşılaştıkları güçlüklerle karşılaşacağız.

Yaşlılara Saygı Haftası ile ilgili yazı ve Yaşlılara Saygı Haftası ile ilgili bilgi hakkında yorumlarınızı aşağıdan hemen yazabilirsiniz.

12 yorum

  1. Yetersiz ama yinede iyi biraz daha bilgi ekleyebilirdiniz işiniz ne sanki…
    Bİ zahmet bişeyler eklyin bu ne canım sadaka mı veriyosunuz
    LAf olsun die mi açtınız siteyi Allah Allah
    Düzgün bişeyler koyun asabımı bozmayın benim

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.