Yararlı Cemiyetlerin Ortak Özellikleri

Bu yazımızda yararlı cemiyetlerin ortak özellikleri kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Milli Mücadele yıllarında Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu ve Trakya üzerinde birçok yararlı ve zararlı cemiyetler kurulmuştur. Yararlı cemiyetler, milli varlığa dost, bağımsızlık mücadelesi veren cemiyetler olarak kurulmuştur.

Anadolu’nun merkezi noktalarında bağımsızlık mücadelesi vermek için kurulan yararlı cemiyetler, halkın sivil bir direniş olarak örgütlenme hareketidir. Yararlı cemiyetler hiçbir yere bağlı olarak çalışmamıştır.

Yararlı cemiyetlerin ortak özellikleri şu şekildedir:

*Anadolu ve Trakya üzerinde melhuz ve muhtemel işgalleri önlemek için kurulmuşlardır.

*Doğrudan düşmana karşı harekete geçmek için kurulmuşlardır.

*Tamamen halk merkezli olarak oluşmuştur.

*Sivil direnişçiler, halk tarafından desteklenmiştir.

*Kuvayı Milliye’nin oluşması sağlanmıştır.

*Birbirilerinden bağımsız hareket etmişlerdir.

*Bölgesel direniş cepheleri oluşturmuşlardır.

2 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.