Valinin Görevleri Nelerdir Kısaca

Valinin Görevleri Kısaca Maddeler Halinde

Valiler il merkezlerinde devleti temsilen bulunan en yetkili kişilerdir.Valiler atanırken içişleri bakanlığından tavsiye bakanlar kurulundan karar ve cumhurbaşkanından onay alınmasının ardından atanırlar.

* Devleti temsilen şehirdeki resmi törenlere katılmaktadır.

*Başkanlıkların ve şehirde bulunan idari kuruluşların başkanlarıdır.

*İldeki kuralların ve devletin verdiği programların uygulanmasını denetler.

*İl merkezinde yer alan devlete ait kuruluşları denetleyip düzenler.

*Devletin düzenli şekilde çalışması için gereken önlemleri almakla görevlidir.

Valinin Görevleri Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

118 yorum

 1. Valinin en çok bilinen görevlerinden bir tanesi valisi bulunduğu şehrin Cumhuriyet Bayramı gibi resmi törenlerine ve kutlamalarına başkanlık etmesi ve bu tören boyunca kutlamaları kabul etmesidir.
  Valisi olduğu şehrin içerisindeki devlet memurlarının atamasını yapabilir, bu memurluklar için görüşünü bildirebilir ve memurların görev yerlerinin belirlenmesinde söz sahibi olabilir.
  Vali aracılığı ile yenilenmiş ya da varlığını koruyan kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının uygulanması sağlanır. Valinin en önemli görevlerinden bir tanesi değişen tüzük, kanun ya da yönetmeliklerin halka duyurulmasıdır. Bu görevi yerine getirebilmek için bakanlıklar tarafından gönderilen talimatı alır ve bu talimatlara göre görevini uygular. Görevini uygulayabilmek için gerekli bütün önlem ve hazırlıkların yapılması ile de sorumludur. Bu açıklamaya bağlı olarak valinin, kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının neşir ve ilanını sağlamak ve Bakanlıkların talimat ve emirlerini yürütmek ve doğru şekilde uygulanmasını sağlamak ile sorumlu olduğunu söylemek doğru olacaktır.
  Valisi olduğu şehirde bulunan yönetim kuruluşları üzerinde vesayet yetkisini kullanabilir.
  Valinin genel emir çıkarma yetkisi vardır. Bu yetkiyi ise kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarını uygulayabilmek için kullanmaktadır.
  Valisi olduğu şehrin bütün düzenlemesinin, genel idare ve yönetiminin düzenlenmesi ve denetlenmesi görevi valiye aittir.
  Valisi olduğu şehrin sınırları içinde görevli memuru bulunmayan görevlerin uygulanması için bu işler ile ilgili görev ile ilgisi bulunan herhangi bir idare şube ya da daire başkanından bu işlerin yapılmasını isteyebilir. Valinin böyle bir istekte bulunması neticesinde bu merciler tarafından bu işlerin yapılması zorunludur.
  Valisi bulunduğu şehrin sınırları içerisindeki askeri gücün, kolluk kuvvet ve teşkilatının komutası da valinin görev ve yetkileri arasındadır. Bu askeri amirlik onun şehir içerisinde suç işlenmesini önleyebilmek, güvenliği sağlamak ve uygun tedbirleri alabilmek için kullanacağı bir gücü olmalıdır. Bu askeri güç valinin vereceği emirleri direk yerine getirmek ile yükümlüdür.
  Cumhuriyet tarihi ile ilgili bir ayrıntıya daha değinmek gerekirse, cumhuriyet tarihi boyunca sadece üç kadın valinin atandığını belirtmek yerinde olacaktır. Bunlar 1991-1995 yılları arasında Muğla Valiliği yapan Lale Aytaman ve 2011’den bu güne kadar Yalova Valiliği yapan Esengül Civelek, Sinop valisi Yasemin Özata Çetinkaya’dır.
  Dünyada Vali Mercii

  Dünyada vali tanımına bakacak olursak hemen hemen birçok ülkede vali kavramının kullanıldığını görmekteyiz. Valilerin çeşitli ülkelerdeki görev ve yetkileri şu şekilde sıralanabilir:

  ABD’de Valiler ülkenin eyaletlerini yönetmek, düzen ve güveni sağlamak ile görevlidirler. Yukarıda saydığımız görevlerin hemen hemen hepsini valiler burada eyaletler boyutunda uygulamaktadırlar.
  Rusya’da valiler federal bölgeleri yönetir ve belirlenmiş kuralları uygularlar. Rusya’ sınırları içerisinde 89 tane federal bölge vardır ve her biri valiler aracılığı ile yönetilmektedir.
  Arjantin’de ülkemize benzer şekilde şehirleri valiler yönetmektedir.
  Brezilya’da da ABD’e benzer şekilde eyaletlik yönetimi uygulanmaktadır ve valiler burada eyaletlerin düzen ve güvenini sağlarlar.
  Japonya’ya baktığımızda ülkemizde ve Arjantin’deki yönetim biçimine benzer şekilde iller yönetimi söz konusudur ve her biri ilin yönetim ve denetimini valiler sağlamaktadır.
  Meksika’da var olan eyaletlik sisteminde bu eyaletlerin yönetim ve denetimini valiler sağlamaktadır.
  İngiliz Milletler Topluluğu’nda İngiltere dışındaki ülkelerde kraliçe bir genel vali tarafından temsil edilir.
  Ülkemiz Valileri Listesi

  İl il valilerin isimlerine ulaşabileceğimiz site şurada verilmiştir.

  2016 senesi itibarı ile görevleri başında olan birkaç valiye, eğitim durumlarına ve bir önceki görevlerine göre örnek vermek gerekirse:

  Trabzon valisi: Abdil Celil Öz, önceki görevi: Amasya Valisi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Atanma Yılı: 2013
  Mersin valisi: Özdemir Çakacak, önceki görevi: Kırşehir Valisi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Atanma Yılı: 2014
  İstanbul Valisi: Vasıp Şahin, önceki görevi: Malatya Valisi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Atanma Yılı: 2014
  Eskişehir valisi: Güngür Azim Tuna, önceki görevi:Çanakkale Valisi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Atanma Yılı: 2013
  Sinop valisi: Yasemin Özata Çetinkaya, önceki görevi:Talas Kaymakamı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Atanma Yılı: 2015
  Denizli valisi: Şükrü Kocatepe, önceki görevi: Kahramanmaraş Valisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Atanma Yılı: 2014
  İzmir valisi: Mustafa Toprak, önceki görevi: Diyarbakır Valisi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Atanma Yılı: 2013
  Aydın valisi:Erol Ayyıldız, önceki görevi: Zonguldak Valisi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Atanma Yılı: 2013,
  Muğla valisi: Amir Çiçek, önceki görevi: Merkez valisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Atanma Yılı: 2014
  Çanakkale valisi: Hamza Erkal, önceki görevi: Seyhan Kaymakamı, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Atanma Yılı: 2013
  Tunceli Valisi: Osman Kaymak, önceki görevi: İzmit Kaymakamı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Atanma Yılı: 2014

 2. Illerde Vali cumhurbaskanini, kaymakam ise hukumeti temsil eder. Dolayisiyla makam aracinda bayrak forsunu sadece cumhurbaskani ve valiler kullanabilir. Basbakan bile makam aracinda bayrak forsu kullanamaz.

 3. Ben beğendim ???? süper olmuş.
  Valiler İlleri yönetir. Vali, illerin en üst düzey yöneticisidir.İlde devleti ve hükümeti temsil eder.Valiler, İçişleri Bakanlığının önerisi.Valiler Bakanlar Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanının onayıyla atanırlar.

  *Devletin temsilcisi olarak ildeki resmi törenlere başkanlık eder.
  *Başkanlıkların ildeki teşkilatlarının idari amiridir.
  *İldeki yasaları ve hükümet programını uygular.
  *II merkezindeki kamu kurum ve kuruluşlarının düzenini sağlar.
  *Kamu düzenini sağlamak için gerekli gördüğü tedbirleri alır.

 4. Sosyal odevim bu yazi sayesinde bitti. Çok teşekkürler.???????☺???????Ayrıca madde madde yazılması hem düzenli gösteriyor,hemde kolaylık ve rahatlık sağlıyor…

 5. Aslında çok isime yaradi çok tşk ederim odevime cok yardimcii oldu gerçekten her siteye baktigimda upuzun yazmislar hem kisa hem de basarili çok şey öğrendim tşk edim ellerini de emeğimize saglikk

  • il yönetiminin başın da bulunur. İl devletin ve hükümetin temsilcisi
   il sınırları içerisinde yasaları, yönetmelikleri, Bakanlar Kurulu kararlarını ve bakanlıklardan gelen emirleri uygular.
   mahkemelerin ve askeri birliklerin dışında, Kaymakamlığa bağlı müdürlüklerin, köy idarelerinin çalışmalarını denetler.
   ilgili bakanlıklarla bağlantı kurarak ilin; kültür, eğitim, sağlık, ulaşım ve ekonomik alanlarda gelişip kalkınmasına sağlar.
   ildeki huzur ve güvenliği sağlar, gerekli önlemleri alır.
   İl İdare Kurulu çalışmalarına başkanlık eder.
   Halkın dilek ve ihtiyaçlarını yerinde gözden geçirerek gereğini yapar.
   ildeki vatandaşların yönetimle ilgili istek ve şikayetlerini dinler.
   yabancıların seyahat, ticaret, konaklama ve hukuki durumlarıyla ilgilenir; başvuru ve ziyaretlerini kabul eder.
   bayram törenlerinde başkanlık eder, halkın bayramını kutlar.

   YETERLİ OLUR MU???…

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.