Vahiy ne demektir

Vahiy ne demektir, vahiy nedir

Allah’ın emirlerini, yasaklarını ve öğütlerini doğrudan doğruya veya melek aracılığıyla peygamberlerine bildirmesine vahiy denir.Kutsal kitaplar vahiy yoluyla indirilmiştir.

Allah’ın seçtiği peygamberler insanlık ile kendisi arasında bir köpri olmuş,peygamberler yoluyla din yayılmıştır. Peygamberler, Allah’tan aldıkları biçimiyle vahyi toplumlarına aktarmışlar, açıklamışlardır. Bunun yanında kitaplarındaki emirleri kendi hayatlarına da uygulayarak emirlerin canlı örneklerini sergilemişlerdir.
Allah niçin vahiy göndermiştir?

Bizlere vahiy gönderen Allah büyük bir lütuf, yardım ve destek sağlamıştır. İnsanları en mükemmel canlı olarak yaratmış ve akıl,irade,düşünme yetisi vermiştir. İnsanı, Allah’ın koyduğu düzeni, yarattığı varlıkları kullanmak ve korumakla görevlendirmiştir. Evrendeki en sorumlu canlı olan insanın bu sorumluluklarını yerine getirebilmesi için Allah’ın yardımına ihtiyacı vardır ve vahiy de insanlar için bir rehber olarak kullanılmalıdır.İnsan bu sayede iyiyi,doğruyu bulabilir ve kötüden uzaklaşabilir.
Allah’ın vahiy göndermesinin bir nedeni de insanlar araında ayrılıkları engellemektir.Vahiylerde toplum içindeki ayrılık ve düşmanlıklara karşı çözüm önerileri vardır.Bu şekilde insanlar eğitilmiş ve doğru yola yönlendirilmiştir. Yüce Allah Kur’an’da şöyle buyurmaktadır:
“İnsanlar tek ümmetti. Allah, peygamberleri müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdi. İnsanların ayrılığa düşecekleri hususunda, aralarında hüküm vermek için onlarla birlikte hak kitaplar indirdi.” (Bakara, ayet 213)

Özet olarak Allah insanı evrende yalnız bırakmamış ,vahiy göndererek bize ilgisini göstermiştir.İnsanların bu dünya ve öteki dünyada mutluluk ve huzur içinde kardeşçe yaşamaları için peygamberleri aracılığıyla vahiy göndermiştir.
Vahyin insan açısından önemi nedir?

Aklı ,duyusu ve bilgii sınırlı olan insan sorumluluklarını vahiyler yoluyla alır.Allahın neleri istediğini, nelerin iyi, nelerin kötü olduğunu tam olarak bilmemiz mümkün olmadığı için Allah bize sorumluluklarımızı bildirmiştir.

Allah, nelere inanmamız gerektiğini ve kendisine nasıl ibadet edeceğimizi de vahiy ile bildirmiştir. İnsan, aklıyla Allah’ın varlığını kavrayabilir. Ancak insan neye, nasıl inanacağını, yaratıcısının niteliklerini, yaratanına nasıl ibadet edileceğini tam olarak kavrayamaz. Allah peygamberleri aracılığı ile gönderdiği vahiylerle kendisini insanlara tanıtmıştır.

Allah, insanın niçin yaratıldığını ve yaşamın amacının ne olduğunu vahiy yolu ile bildirmiştir. Çünkü sınırlı bir varlık olan insan, aklı ile ölümden sonraki yaşam, cennet, cehennem gibi konularda bilgi sahibi olamaz. Allah, insana yaşamın amacını, öldükten sonra ne olacağı, cennet ve cehennem gibi konularda bilgilendirmek için vahiy göndermiştir. Böylece hayatımızı anlamlandırmamıza yardımcı olmuştur.

Uyulması gereken kurallar,ahlaki değerler,iyi,kötü,güzel her şey vahiy ile anlamasını bilenlere vahiy ile bildirilmiştir.İnsan doğruyu tam olarak bilemez. Allah vahiy göndererek, insanın aklını iyi, güzel ve doğru olan şeylere yönlendirmiştir. Ailemizle ve insanlarla olan ilişkilerimizde yol göstermiştir. Bunlarla ilgili sorumluluklarımızı hatırlatarak, davranışlarımızda bilinçli olmamıza yardımcı olmuştur. İnsanları sevmemizi, aile, komşu, akrabalarımızla iyi ilişkiler kurmamızı öğütlemiş, adil olmamızı,kim olursa olsun hoşgörülü davranmamızı istemiştir.

Vahiy ile yaşadığımız çevreyi korumamız gerektiği de bildirilmiştir.Yani Allah vahiyleriyle bizim çevremizle ilişkimizi düzenlemiş ve bizlere yol göstermiştir.Tüm canlıları sevmemizi ve hayvanları,doğayı korumamızı emretmiştir.

3 yorum

 1. Veevhâ rabbuke ilâ-nnahli eni-tteḣiżî mine-lcibâli buyûten vemine-şşeceri vemimmâ ya’rişûn(e)
  Rabbin, balarısına şöyle vahyetti: “Dağlardan evler edin, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan da.”

  kökü و ح ي
  arapçası وَأَوْحَىٰ
  Anlamı vahyetti
  Vahiy sadece peygamberlere bildirilenlere denmiyor. Bu bir örnek sadece ve kuranda birçok başka örnek var.

 2. soruya tam cevap bulamadim bunlari biliyorum vahiy dusunun
  kurani okuyun hangi milletten olursaniz olun benim gibi
  cevap arayacaksiniz vahiy cok degerli birsey onun farkindayim
  sadece ama cevap bulamuyorum bilenler cevap gondersinler ben bulurum
  cevabi

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.