Unkindness İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Unkindness İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Unkindness Nedir?

Unkindness, kelime anlamıyla “kabalık, kötü davranış” anlamına gelir. Bu kelime, başkalarına karşı hoş olmayan davranışlar sergilemek veya kötü niyetli olmak anlamında kullanılır.

Örnek Cümleler:

 1. Unkindness is never acceptable, no matter the circumstance. (Kabalık herhangi bir durumda kabul edilemez.)
 2. Her unkindness towards others is simply a reflection of one’s own insecurities. (Başkalarına karşı gösterilen her kabalık sadece kişinin kendi güvensizliğinin yansımasıdır.)
 3. She was taken aback by the unkindness of her co-worker. (İş arkadaşının kabalığı onu şoke etti.)
 4. It’s important to recognize when your own behavior crosses the line into unkindness. (Kendi davranışınızın kabalık sınırını aşacağını fark etmek önemlidir.)
 5. The unkindness of some people can be truly astounding. (Bazı insanların kabalığı gerçekten şaşırtıcı olabilir.)
 6. There’s no excuse for unkindness towards those who are weaker or less fortunate than ourselves. (Kendimizden daha zayıf veya daha şanssız olanlara karşı kabalık için hiçbir mazeret yok.)
 7. His constant unkindness towards his wife eventually led to their divorce. (Eşine sürekli gösterdiği kabalık sonunda boşanmalarına yol açtı.)
 8. The unkindness of strangers can sometimes be more hurtful than that of people we know well. (Yabancıların kabalığı bazen tanıdığımız insanlarınkinden daha acı verici olabilir.)
 9. Forgiveness is often the best response to unkindness. (Kabalığa karşı en iyi yanıt genellikle affetmektir.)
 10. Children should be taught from an early age the importance of kindness and the harm that unkindness can cause. (Çocuklar, erken yaşta iyiliğin önemini ve kabalığın neden olduğu zararı öğrenmelidir.)
 11. No one deserves to be on the receiving end of unkindness. (Hiç kimse kabalığın hedefi olmayı hak etmez.)
 12. The unkindness of her boss

made her dread going to work every day. (Patronunun kabalığı, her gün işe gitmekten korkmasına neden oldu.)
13. Even in the face of unkindness, it’s important to maintain one’s own dignity and respect for others. (Kabalıkla karşı karşıya kalsa bile, kendi saygınlığını ve başkalarına saygısını korumak önemlidir.)

 1. The unkindness of society towards those who are different can be heartbreaking. (Farklı olanlara karşı toplumun kabalığı kalbi kırıcı olabilir.)
 2. Sometimes, unkindness can stem from a lack of understanding or fear of the unknown. (Bazen, kabalık anlamayan bir şey veya bilinmeyenden korkma kaynaklı olabilir.)
 3. Her kindness in the face of his unkindness only served to further infuriate him. (Onun kabalığına karşılık gösterdiği iyilik sadece onu daha da öfkelendirdi.)
 4. The unkindness of some online commenters can be truly staggering. (Bazı online yorumcuların kabalığı gerçekten şaşırtıcı olabilir.)
 5. In a world full of unkindness, it’s important to hold onto hope and strive for a better future. (Kabalıkla dolu bir dünyada, umudu korumak ve daha iyi bir gelecek için mücadele etmek önemlidir.)
 6. It’s important to remember that even those who are unkind may be struggling with their own personal demons. (Kabalık yapanların bile kendi kişisel şeylerle mücadele edebileceğini hatırlamak önemlidir.)
 7. The best way to combat unkindness is with love and compassion. (Kabalığa karşı en iyi mücadele sevgi ve merhametle yapılır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.