Unkind İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Unkind İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Unkind Nedir?

Unkind, Türkçe’de “kaba”, “sevgisiz”, “merhametsiz” anlamlarına gelir. Başkalarına karşı ilgisiz, düşüncesiz ve acımasız davranışlarda bulunmak gibi negatif bir niteliği ifade eder.

Örnek Cümleler:

 1. She was unkind to her neighbor who was going through a difficult time. (Komşusu zor bir dönemden geçerken ona karşı kaba davrandı.)
 2. Don’t be unkind to animals, they have feelings too. (Hayvanlara karşı merhametsiz olma, onların da duyguları vardır.)
 3. His unkind words left a lasting impression on her. (Onun kaba sözleri onda kalıcı bir etki bıraktı.)
 4. It was unkind of you not to invite her to your party. (Onu partine davet etmemen kabalık oldu.)
 5. The unkind weather ruined our plans for the weekend. (Kötü hava hafta sonu planlarımızı altüst etti.)
 6. She felt unkindly towards her ex-boyfriend after their breakup. (Ayrılıktan sonra eski erkek arkadaşına karşı kaba hissetti.)
 7. It was unkind of the boss to criticize her in front of the whole team. (Patronun bütün ekibin önünde onu eleştirmesi kabalıktı.)
 8. The unkind treatment she received at the restaurant made her never want to go back again. (Restoranda aldığı kaba muamele onun tekrar gitmek istememesine sebep oldu.)
 9. He was unkind to his mother when she asked for his help. (Annesi yardım istediğinde ona karşı kaba davrandı.)
 10. It’s unkind to make fun of people who are different from you. (Farklı olan insanlarla alay etmek kabalıktır.)
 11. Her unkind behavior towards her classmates made her unpopular in school. (Sınıf arkadaşlarına karşı kaba davranışları okulda popüler olmamasına neden oldu.)
 12. The unkind remarks about her appearance hurt her deeply. (Görünümü hakkındaki kaba sözler onu derinden incitti.)
 13. He realized how unkind he had been to his sister after she moved away. (Kız kardeşi taşındıktan sonra ona ne kadar kaba davrandığını fark etti.)
 14. It’s unkind to ignore someone when they are speaking to you. (Sana konuşurken birini görmezden gelmek kabalıktır.)
 15. The unkind tone in his voice made her feel unwelcome. (Ses tonundaki kabalık onu istenmeyen hissettirdi.)
 16. She regretted her unkind words to her friend and apologized. (Arkadaşına söylediği kaba sözlerden pişman oldu ve özür diledi.)
 17. It’s unkind to judge someone based on their appearance. (Birinin görünümüne dayanarak onu yargılamak kabalıktır.)
 18. The unkind treatment of the employees led
 1. The unkind treatment of the employees led to a high turnover rate at the company. (Çalışanların kaba muamelesi, şirkette yüksek bir işten çıkış oranına yol açtı.)
 2. She tried not to be unkind, but her frustration got the best of her. (Kaba olmamaya çalıştı, ama öfkesi onun üstesinden geldi.)
 3. It’s important to remember that being unkind to others reflects poorly on your own character. (Başkalarına kaba davranmanın, kendi karakterini olumsuz etkilediğini hatırlamak önemlidir.)

(Her unkind behavior towards her classmates made her unpopular in school)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.