Unjustified İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Unjustified İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Unjustified Nedir?

Unjustified, haksız, hukuka aykırı veya haklı bir sebep olmadan yapılan eylemleri veya durumları ifade eden bir İngilizce sıfattır.

Örnek Cümleler:

 1. The court ruled that the company’s decision to terminate the employee was unjustified. (Mahkeme, şirketin çalışanı işten çıkarma kararının haksız olduğuna karar verdi.)
 2. She felt that her boss’s criticism was unjustified and unfair. (Patronunun eleştirilerinin haksız ve adaletsiz olduğunu düşündü.)
 3. The police officers were accused of using unjustified force during the arrest. (Polis memurları, tutuklama sırasında haksız güç kullanmakla suçlandı.)
 4. The student claimed that the teacher’s low grade was unjustified and that she deserved a higher grade. (Öğrenci, öğretmenin düşük notunun haksız olduğunu ve daha yüksek bir notu hak ettiğini iddia etti.)
 5. The landlord’s decision to evict the tenants without notice was considered unjustified. (Mülk sahibinin, kiracıları habersiz tahliye etme kararı haksız olarak kabul edildi.)
 6. The lawsuit was dismissed because the plaintiff’s claims were unjustified and lacked evidence. (Dava reddedildi çünkü davacının iddiaları haksız ve kanıtlanamadı.)
 7. The company’s refusal to pay the employee’s overtime was unjustified and a violation of labor laws. (Şirketin çalışanın fazla mesai ücretini ödemeyi reddetmesi haksız ve iş yasalarına aykırıydı.)
 8. The driver’s argument that he didn’t see the stop sign was unjustified and unacceptable. (Sürücünün dur işaretini görmediği iddiası haksız ve kabul edilemezdi.)
 9. The student’s claim that she didn’t cheat on the exam was unjustified as her answers matched those of another student. (Öğrencinin sınavda kopya çekmediği iddiası haksızdı çünkü cevapları başka bir öğrencinin cevaplarıyla aynıydı.)
 10. The company’s decision to lay off employees without severance pay was considered unjustified and heartless. (Şirketin, tazminat ödemeden işten çıkarmaya karar vermesi haksız ve acımasız olarak kabul edildi.)
 11. The government’s decision to ban social media platforms without a valid reason was unjustified and a violation of free speech. (Hükümetin, geçerli bir neden olmadan sosyal medya platformlarını yasaklama kararı haksız ve ifade özgürlüğüne aykırıydı.)
 12. The company’s refusal to provide reasonable accommodations to disabled employees was unjustified and a violation of the Americans with Disabilities Act. (Şirketin engelli çalışanlara makul bir uyarlama sağlamayı reddetmesi haksız ve Engellilerle İlgili Amerikalılar Yasası’na aykırıydı
 1. The police officer’s use of deadly force was unjustified as the suspect was unarmed and posed no immediate threat. (Polis memurunun ölümcül güç kullanımı haksızdı çünkü şüpheli silahsızdı ve anında tehdit oluşturmuyordu.)
 2. The landlord’s refusal to fix the broken heater was unjustified as it was part of their responsibilities as a landlord. (Mülk sahibinin bozuk kaloriferi tamir etmeyi reddetmesi haksızdı çünkü bir mülk sahibinin sorumluluklarından biriydi.)
 3. The school’s decision to expel the student without a fair hearing was unjustified and a violation of due process. (Okulun adil bir duruşma olmadan öğrenciyi ihraç etme kararı haksız ve yasal işlem sürecine aykırıydı.)
 4. The company’s refusal to give paid sick leave to their employees was unjustified and showed a lack of concern for their well-being. (Şirketin çalışanlarına ücretli hasta izni vermemesi haksızdı ve sağlıklarına karşı ilgisizliklerini gösteriyordu.)
 5. The landlord’s sudden eviction of the tenants was unjustified as they had been paying rent on time and abiding by the lease agreement. (Mülk sahibinin kiracıları aniden tahliye etmesi haksızdı çünkü zamanında kira ödüyorlardı ve kira sözleşmesine uymaya devam ediyorlardı.)
 6. The teacher’s decision to give a failing grade to a student who had completed all assignments and participated in class was unjustified and unfair. (Öğretmenin, tüm ödevleri tamamlayan ve derse katılan bir öğrenciye başarısız not verme kararı haksız ve adaletsizdi.)
 7. The company’s decision to promote an unqualified employee over a more experienced one was unjustified and showed favoritism. (Şirketin, daha deneyimli bir çalışan yerine niteliksiz bir çalışanı terfi ettirme kararı haksızdı ve kayırıcılığı gösteriyordu.)
 8. The landlord’s decision to keep the security deposit without any valid reason was unjustified and a violation of tenant rights. (Mülk sahibinin geçerli bir neden olmadan depozitoyu tutma kararı haksızdı ve kiracı haklarının ihlal edilmesiydi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.