Üniversitelerin dolu boş kadro kararnamesi 2012

Üniversitelerin Dolu/Boş Kadro Kararnamesi
2012 üniversitelerin dolu boş kadro kararnamesi resmi gazetede yayımlandı

Yükseköğretim kurumları öğretim elemanlarına ait bazı kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 30/9/2011 tarihli ve 19871 sayılı yazısı üzerine, 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü ve ek 1 inci maddeleri ile 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

CUMHURBAŞKANI
Abdullah GÜL

31/10/2011 TARİHLİ VE 2011/2431 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) Yükseköğretim kurumları öğretim elemanlarına ait tutulan kadrolardan ekli (2) sayılı cetvellerde belirtilen kadrolar serbest bırakılmıştır.

MADDE 2 – (1) Ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ile ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) 26/9/2011 tarihli ve 2011/2348 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatına ilişkin (4) sayılı cetvelin (A) sütununun ikinci satırında yer alan “MÜFETTİŞ YARDIMCISI” ibaresi “DENETÇİ YARDIMCISI” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – (1) Bu Kararın;

a) 1 inci maddesi 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 3 üncü maddesi 26/9/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

Üniversitelerin dolu boş kadro kararnamesi 2012

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.