Uncover İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Uncover İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Uncover

Uncover, “ortaya çıkarmak” anlamına gelen bir fiildir.

 1. She uncovered the truth about her friend’s betrayal. (O arkadaşının ihanetiyle ilgili gerçeği ortaya çıkardı.)
 2. The detective uncovered new evidence in the case. (Dedektif davada yeni kanıtlar ortaya çıkardı.)
 3. We need to uncover the reasons behind the company’s decline. (Şirketin düşüşünün nedenlerini ortaya çıkarmamız gerekiyor.)
 4. The archaeologist uncovered ancient artifacts during the excavation. (Arkeolog kazı sırasında antik eserler keşfetti.)
 5. The journalist uncovered a scandal that rocked the government. (Gazeteci hükümeti sarsan bir skandalı ortaya çıkardı.)
 6. The researchers uncovered a new species of insect in the rainforest. (Araştırmacılar yağmur ormanında yeni bir böcek türü keşfettiler.)
 7. The artist uncovered the canvas to reveal his masterpiece. (Sanatçı eserini ortaya çıkarmak için tuvali açtı.)
 8. The gardener uncovered a buried treasure while planting a tree. (Bahçıvan ağaç dikme sırasında gömülü bir hazineler keşfetti.)
 9. The hacker uncovered a security flaw in the system. (Hacker sistemin güvenlik açığını keşfetti.)
 10. The storm uncovered the old shipwreck on the beach. (Fırtına sahildeki eski gemi enkazını ortaya çıkardı.)
 11. The teacher helped the student uncover his hidden talents. (Öğretmen öğrencinin saklı yeteneklerini keşfetmesine yardımcı oldu.)
 12. The photographer uncovered the beauty of the city with his lens. (Fotoğrafçı objektifiyle şehrin güzelliğini ortaya çıkardı.)
 13. The scientist uncovered a breakthrough in cancer research. (Bilim adamı kanser araştırmalarında bir atılım keşfetti.)
 14. The author uncovered the dark secrets of the family in her novel. (Yazar romanında ailenin karanlık sırlarını ortaya çıkardı.)
 15. The journalist worked hard to uncover the corruption in the government. (Gazeteci hükümetteki yolsuzluğu ortaya çıkarmak için çok çalıştı.)
 16. The project team uncovered unexpected challenges during the implementation. (Proje ekibi uygulama sırasında beklenmedik zorluklarla karşılaştı.)
 17. The counselor helped the patient uncover the root of his anxiety. (Danışman hasta’nın kaygısının köklerini ortaya çıkarmasına yardımcı oldu.)
 18. The historian uncovered new information about the ancient civilization. (Tarihçi antik medeniyet hakkında yeni bilgiler ortaya çıkardı.)
 19. The detective finally uncovered the identity of the serial killer. (Dedektif seri katilin kimliğini sonunda ortaya çıkardı.)
 20. The artist slowly uncovered the layers of paint on the canvas. (Sanatçı tuvaldaki boya tab
 1. The documentary uncovered the truth behind the conspiracy theory. (Belgesel komplo teorisinin ardındaki gerçeği ortaya çıkardı.)
 2. The journalist’s investigation uncovered the illegal activities of the corporation. (Gazetecinin soruşturması şirketin yasa dışı faaliyetlerini ortaya çıkardı.)
 3. The team of archaeologists uncovered a buried city from thousands of years ago. (Arkeolog ekibi binlerce yıl öncesine ait gömülü bir şehir keşfetti.)
 4. The surgeon uncovered the tumor during the operation. (Cerrah ameliyat sırasında tümörü ortaya çıkardı.)
 5. The artist’s brush strokes uncovered the emotion in the painting. (Sanatçının fırça darbeleri tablodaki duyguyu ortaya çıkardı.)
 6. The researcher’s study uncovered a correlation between two seemingly unrelated phenomena. (Araştırmacının çalışması iki görünüşte ilişkisiz fenomen arasında bir bağlantı ortaya çıkardı.)
 7. The journalist uncovered a story of human trafficking in the city. (Gazeteci şehirde insan kaçakçılığı hikayesi ortaya çıkardı.)
 8. The team of scientists uncovered a new species of fish in the ocean. (Bilim adamı ekibi okyanusta yeni bir balık türü keşfetti.)
 9. The detective uncovered a hidden room in the suspect’s house. (Dedektif şüphelinin evinde gizli bir oda ortaya çıkardı.)
 10. The historian uncovered evidence of a forgotten battle in the archives. (Tarihçi arşivlerde unutulmuş bir savaşa dair kanıtlar ortaya çıkardı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.