Uncommonly İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Uncommonly İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Uncommonly (sıradışı bir şekilde)

Uncommonly kelimesi sıradışı, olağandışı bir şekilde anlamına gelir. İşte bu kelime ile kullanılabilecek 20 örnek cümle:

 1. She dressed uncommonly for the party, wearing a bright orange dress. (Parti için sıradışı bir şekilde giyinerek, parlak turuncu bir elbise giydi.)
 2. He had an uncommonly high IQ score, which made him stand out among his peers. (Olağanüstü yüksek bir IQ skoru vardı, bu da onu yaşıtlarından ayırdı.)
 3. The painting was uncommonly beautiful, with its vibrant colors and intricate details. (Tablo sıradışı derecede güzeldi, canlı renkleri ve karmaşık detaylarıyla.)
 4. The teacher praised the student for his uncommonly insightful analysis of the poem. (Öğretmen, şiirin olağanüstü içgörülü analizi için öğrenciyi övdü.)
 5. The restaurant’s menu was uncommonly exotic, featuring dishes from around the world. (Restoranın menüsü sıradışı derecede egzotikti, dünya genelinden yemekler içeriyordu.)
 6. The movie’s plot was uncommonly complex, with many twists and turns. (Filmin konusu sıradışı derecede karmaşıktı, birçok sürpriz olayla doluydu.)
 7. The building’s architecture was uncommonly modern, with sleek lines and minimalist design. (Bina mimarisi sıradışı derecede moderndi, pürüzsüz çizgiler ve minimalist tasarımıyla.)
 8. The athlete had an uncommonly fast reaction time, which gave him an advantage in his sport. (Sporcu, olağanüstü hızlı bir reaksiyon süresine sahipti, bu da ona sporunda avantaj sağladı.)
 9. The novel was written in an uncommonly poetic style, with rich metaphors and vivid imagery. (Roman, zengin metaforlar ve canlı imgelerle sıradışı derecede şiirsel bir tarzda yazılmıştı.)
 10. The company’s profits grew uncommonly quickly, thanks to its innovative marketing strategies. (Şirketin karı yenilikçi pazarlama stratejileri sayesinde sıradışı derecede hızlı bir şekilde arttı.)
 11. The music was uncommonly loud, and many people complained about the noise. (Müzik sıradışı derecede yüksekti ve birçok insan gürültüden şikayet etti.)
 12. The flowers in the garden were uncommonly fragrant, filling the air with their sweet scent. (Bahçedeki çiçekler sıradışı derecede güzel kokuyor, tatlı kokuları havayı dolduruyordu.)
 13. The team worked uncommonly hard to prepare for the championship game. (Takım şampiyona maçına hazırlanmak için sıradışı derecede çok çalıştı.)
 14. The dessert was uncommonly rich, with layers of chocolate and caramel. (Tatlı sırad
 1. The storm was uncommonly severe, with strong winds and heavy rain causing widespread damage. (Fırtına olağanüstü derecede şiddetliydi, güçlü rüzgarlar ve yoğun yağmur geniş çapta hasara neden oldu.)
 2. The new employee had an uncommonly positive attitude, which made her a pleasure to work with. (Yeni çalışanın olağanüstü derecede olumlu bir tutumu vardı, bu da onunla çalışmayı keyifli hale getirdi.)
 3. The book’s conclusion was uncommonly satisfying, tying up all the loose ends of the plot. (Kitabın sonucu sıradışı derecede tatmin ediciydi, tüm hikayenin sonunu bağlıyordu.)
 4. The beach was uncommonly crowded, with many people vying for a spot in the sun. (Plaj sıradışı derecede kalabalıktı, birçok insan güneşte bir yer kapmak için yarışıyordu.)
 5. The animal had an uncommonly long lifespan, living well beyond its expected age. (Hayvanın olağanüstü derecede uzun bir ömrü vardı, beklenen yaşından çok daha uzun süre yaşadı.)
 6. The building’s foundation was uncommonly strong, able to withstand even the strongest earthquakes. (Binanın temeli sıradışı derecede güçlüydü, en şiddetli depremlere bile dayanabilecek kadar sağlamdı.)

(Uncommonly kelimesi ile ilgili cümlelerin Türkçe karşılıkları da italik yazılmıştır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.