Unclog İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Unclog İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Unclog İle İlgili Cümleler

Türkçe Anlamı: tıkanıklığı gidermek, açmak

 1. I used a plunger to unclog the toilet. (Tuvaleti açmak için piston kullandım.)
 2. He had to unclog the drain with a snake. (Yılanla gideri açması gerekti.)
 3. The plumber was able to unclog the sink. (Tesisatçı lavaboyu açabildi.)
 4. We need to unclog the gutters before the rain comes. (Yağmur yağmadan önce olukları açmamız gerekiyor.)
 5. She had to call a professional to unclog the air conditioning unit. (Klimayı açmak için bir profesyoneli aramak zorunda kaldı.)
 6. The doctor prescribed some medication to unclog his arteries. (Doktor, damarlarını açmak için bazı ilaçlar yazdı.)
 7. You can unclog a showerhead by soaking it in vinegar. (Duş başlığını sirkeye batırarak açabilirsiniz.)
 8. The mechanic had to unclog the fuel line to get the car running again. (Mekanik tekrar çalıştırmak için yakıt hattını açmak zorunda kaldı.)
 9. We need to unclog this pipe before it bursts. (Bu borunun patlamadan önce açılması gerekiyor.)
 10. He had to unclog the printer before it would start working again. (Yazıcının tekrar çalışması için önce onu açması gerekti.)
 11. The filter needs to be changed to unclog the air purifier. (Hava temizleyiciyi açmak için filtrenin değiştirilmesi gerekiyor.)
 12. She used a coat hanger to unclog the shower drain. (Duş giderini açmak için bir askı kullanıyordu.)
 13. The plumber used a special tool to unclog the toilet. (Tesisatçı tuvaleti açmak için özel bir araç kullandı.)
 14. The drain was completely clogged with hair. (Gider saçlarla tamamen tıkalıydı.)
 15. We had to unclog the vacuum cleaner after it sucked up a toy. (Elektrikli süpürge bir oyuncak çektikten sonra açmamız gerekiyordu.)
 16. The pressure washer can unclog even the toughest dirt. (Basınçlı yıkayıcı en zor kirleri bile açabilir.)
 17. You can unclog a bottle by blowing into it. (Şişeyi üfleyerek açabilirsiniz.)
 18. The drain was clogged with grease from cooking. (Yemek pişirirken yağ gideri tıkamıştı.)
 19. The plumber had to unclog the pipes with a high-pressure water jet. (Tesisatçı yüksek basınçlı su jeti ile boruları açmak zorunda kaldı.)
 20. The sink was unclogged and the water flowed freely again. (Lavabo açıldı ve su tekrar özgürce akıyordu.)

Türkçe Anlamı: tıkanıklığı gidermek, açmak

 1. The student had to unclog the ink cartridge to print her assignment. (Ödevini yazdırmak için öğrenci mürekkep kartuşunu açmak zorunda kaldı.)
 2. The plumber had to unclog the main sewer line. (Tesisatçı ana kanalizasyon hattını açmak zorundaydı.)
 3. She had to use a plunger to unclog the bathtub drain. (Banyo giderini açmak için bir piston kullanmak zorunda kaldı.)
 4. The air filter in the car needs to be changed to unclog it. (Araba hava filtresi açmak için değiştirilmeli.)
 5. The sink was unclogged after he removed the food particles. (Yiyecek artıklarını çıkardıktan sonra lavabo açıldı.)
 6. The plumber used a drain snake to unclog the shower drain. (Tesisatçı duş giderini açmak için bir boru yılanı kullandı.)
 7. The dishwasher was unclogged after she removed the debris from the drain. (Giderdeki kalıntıları çıkardıktan sonra bulaşık makinesi açıldı.)
 8. The toilet was unclogged after he used a combination of hot water and dish soap. (Sıcak su ve bulaşık deterjanı kombinasyonunu kullandıktan sonra tuvalet açıldı.)
 9. The plumber had to unclog the sewer line after tree roots had grown into it. (Ağaç kökleri içine girdiğinde tesisatçı kanalizasyon hattını açmak zorundaydı.)
 10. She had to unclog the vacuum cleaner after it sucked up a piece of clothing. (Giysi çektikten sonra elektrikli süpürge açmak zorunda kaldı.)

Overall, “unclog” is a useful verb for describing the process of removing blockages and restoring proper flow in various types of systems. From plumbing to air conditioning to vacuum cleaners, there are many situations where unclogging is necessary. By using the appropriate tools and techniques, it’s possible to clear blockages and get things working again.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.