Ultra-Right İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Ultra-Right İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Ultra-Right Nedir?

Ultra-Right, aşırı sağ görüşleri savunan kişi veya grupları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu görüşler, genellikle milliyetçilik, otoriterizm, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi ideolojileri içerir.

Örnek Cümleler:

1. The ultra-right group is known for its extremist views. (Aşırı sağ grup, aşırı görüşleriyle tanınıyor.)
2. The ultra-right political party has gained a lot of support in recent years. (Son yıllarda aşırı sağ siyasi parti, büyük bir destek kazandı.)
3. The ultra-right leader made a controversial statement about immigration. (Aşırı sağ lider, göçmenlik konusunda tartışmalı bir açıklama yaptı.)
4. The ultra-right movement is often associated with white nationalism. (Aşırı sağ hareket, genellikle beyaz milliyetçiliğiyle ilişkilendirilir.)
5. The ultra-right protestors clashed with the police during the rally. (Aşırı sağ göstericiler, miting sırasında polisle çatıştı.)
6. The ultra-right candidate promised to crack down on illegal immigration. (Aşırı sağ aday, yasadışı göçmenliğe karşı mücadele etmeyi vaat etti.)
7. The ultra-right party’s policies are often criticized for being discriminatory. (Aşırı sağ partinin politikaları, ayrımcı olduğu için sık sık eleştirilir.)
8. The ultra-right group believes in strict border control and limited immigration. (Aşırı sağ grup, sıkı sınır kontrollerine ve sınırlı göçmenliğe inanır.)
9. The ultra-right organization is known for its violent tactics. (Aşırı sağ örgüt, şiddetli taktikleriyle tanınıyor.)
10. The ultra-right movement has been growing in popularity in many parts of Europe. (Aşırı sağ hareket, Avrupa’nın birçok bölgesinde popülerlik kazanıyor.)
11. The ultra-right politician’s speeches often contain hate speech towards minority groups. (Aşırı sağ siyasetçinin konuşmaları, azınlık gruplarına karşı nefret söylemi içeriyor.)
12. The ultra-right party’s platform includes anti-immigrant policies. (Aşırı sağ partinin platformu, göçmen karşıtı politikaları içeriyor.)
13. The ultra-right candidate’s campaign was marked by controversy and protests. (Aşırı sağ adayın kampanyası, tartışma ve protestolara neden oldu.)
14. The ultra-right movement has been linked to a rise in hate crimes. (Aşırı sağ hareket, nefret suçlarının artışıyla ilişkilendirilmiştir.)
15. The ultra-right party’s ideology is based on exclusion and division. (Aşırı sağ partinin ideolojisi, dışlama ve bölünmeye dayanır.)
16. The ultra-right group’s members were arrested for plotting a terrorist attack. (Aşırı sağ grubun üyeler

 1. The ultra-right group’s members were arrested for plotting a terrorist attack. (Aşırı sağ grubun üyeleri bir terör saldırısı planlamaktan tutuklandı.)
 2. The ultra-right leader’s speeches often contain xenophobic and Islamophobic rhetoric. (Aşırı sağ liderin konuşmaları, yabancı düşmanı ve İslamofobik söylemler içeriyor.)
 3. The ultra-right movement has been accused of promoting hate speech and inciting violence. (Aşırı sağ hareket, nefret söylemi yaymak ve şiddete teşvik etmekle suçlandı.)
 4. The ultra-right party’s agenda includes anti-LGBTQ+ policies. (Aşırı sağ partinin gündemi, LGBT+ karşıtı politikaları içeriyor.)
 5. The ultra-right group’s members were caught distributing racist flyers in the neighborhood. (Aşırı sağ grubun üyeleri, mahallede ırkçı broşürler dağıtırken yakalandı.)

Türkçe Karşılıklar:

 1. Aşırı sağ grup, aşırı görüşleriyle tanınıyor.
 2. Son yıllarda aşırı sağ siyasi parti, büyük bir destek kazandı.
 3. Aşırı sağ lider, göçmenlik konusunda tartışmalı bir açıklama yaptı.
 4. Aşırı sağ hareket, genellikle beyaz milliyetçiliğiyle ilişkilendirilir.
 5. Aşırı sağ göstericiler, miting sırasında polisle çatıştı.
 6. Aşırı sağ aday, yasadışı göçmenliğe karşı mücadele etmeyi vaat etti.
 7. Aşırı sağ partinin politikaları, ayrımcı olduğu için sık sık eleştirilir.
 8. Aşırı sağ grup, sıkı sınır kontrollerine ve sınırlı göçmenliğe inanır.
 9. Aşırı sağ örgüt, şiddetli taktikleriyle tanınıyor.
 10. Aşırı sağ hareket, Avrupa’nın birçok bölgesinde popülerlik kazanıyor.
 11. Aşırı sağ siyasetçinin konuşmaları, azınlık gruplarına karşı nefret söylemi içeriyor.
 12. Aşırı sağ partinin platformu, göçmen karşıtı politikaları içeriyor.
 13. Aşırı sağ adayın kampanyası, tartışma ve protestolara neden oldu.
 14. Aşırı sağ hareket, nefret suçlarının artışıyla ilişkilendirilmiştir.
 15. Aşırı sağ partinin ideolojisi, dışlama ve bölünmeye dayanır.
 16. Aşırı sağ grubun üyeleri bir terör saldırısı planlamaktan tutuklandı.
 17. Aşırı sağ liderin konuşmaları, yabancı düşmanı ve İslamofobik söylemler içeriyor.
 18. Aşırı sağ hareket, nefret söylemi yaymak ve şiddete te

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.