Ulcer İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Ulcer İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Ulcer (Ülser) Nedir?

Ülser, vücudun herhangi bir bölgesinde meydana gelen yüzeyel veya derin yaralar veya erozyonlar olarak tanımlanır. Çoğu zaman mide veya onikiparmak bağırsağında meydana gelen ülserler, ağrı, yanma, hazımsızlık ve diğer sindirim sorunlarına neden olabilir.

Örnek Cümleler:

 1. Her stomach ulcer patient should avoid spicy foods.

  (Her mide ülseri hastası baharatlı yiyeceklerden kaçınmalıdır.)

 2. The doctor prescribed some antibiotics to treat his leg ulcer.

  (Doktor, bacağındaki ülseri tedavi etmek için bazı antibiyotikler yazdı.)

 3. Stress and smoking can exacerbate peptic ulcers.

  (Stres ve sigara, peptik ülserleri kötüleştirebilir.)

 4. She had a painful ulcer on her tongue.

  (Dilinde ağrılı bir ülseri vardı.)

 5. The doctor suggested a biopsy to determine the nature of the skin ulcer.

  (Doktor, cilt ülserinin doğasını belirlemek için bir biyopsi önerdi.)

 6. The patient’s chronic ulcer has not responded well to treatment.

  (Hastanın kronik ülseri tedaviye iyi yanıt vermedi.)

 7. The nurse cleaned and dressed the patient’s pressure ulcer.

  (Hemşire, hastanın basınç ülserini temizledi ve giydirdi.)

 8. The athlete developed an ulcer on his foot after running a marathon.

  (Sporcu, bir maraton koşusundan sonra ayağında bir ülser geliştirdi.)

 9. Untreated ulcers can lead to serious health complications.

  (Tedavi edilmeyen ülserler ciddi sağlık komplikasyonlarına yol açabilir.)

 10. Some medications, such as aspirin, can cause stomach ulcers.

  (Aspirin gibi bazı ilaçlar mide ülserine neden olabilir.)

 11. The doctor recommended a low-acid diet to prevent acid reflux and ulcers.

  (Doktor, asit reflüsünü ve ülserleri önlemek için düşük asitli bir diyet önerdi.)

 12. She had an ulcer on her leg that took weeks to heal.

  (Bacağında iyileşmesi

  haftalar süren bir ülseri vardı.)

 13. Long-term use of NSAIDs can increase the risk of stomach ulcers.

  (NSAID’lerin uzun süreli kullanımı mide ülseri riskini artırabilir.)

 14. The patient’s diabetic foot ulcer was not healing, despite treatment.

  (Hastanın diyabetik ayak ülseri tedaviye rağmen iyileşmiyordu.)

 15. She developed an ulcer on her lip after accidentally biting it.

  (Dudağını kazara ısırması sonucu bir ülser geliştirdi.)

 16. The doctor recommended avoiding alcohol and caffeine to prevent stomach ulcers.

  (Doktor, mide ülserlerini önlemek için alkol ve kafeinden kaçınmayı önerdi.)

 17. The ulcer on his arm was infected and required antibiotics.

  (Kolu üzerindeki ülser enfekte olmuştu ve antibiyotik gerektiriyordu.)

 18. Her stress levels had been high, leading to the development of an ulcer in her mouth.

  (Stres seviyeleri yüksek olduğu için, ağzında bir ülser gelişti.)

 19. The patient’s leg ulcer was caused by poor circulation.

  (Hastanın bacak ülseri, kötü dolaşım nedeniyle oluştu.)

 20. She had a painful ulcer on the back of her throat.

  (Boğazının arkasında ağrılı bir ülseri vardı.)

 21. The doctor recommended avoiding spicy and acidic foods to prevent esophageal ulcers.

  (Doktor, özofagus ülserlerini önlemek için baharatlı ve asitli yiyeceklerden kaçınmayı önerdi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.