Web sitemize hoşgeldiniz, 04 Ağustos 2021

Tuyuğ Nedir

Bu sayfamızda tuyuğ nedir sorusunun cevabını vererek tuyuğ türünün özellikleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Tuyuğ, Divan edebiyatında dört mısradan oluşan bir nazım şeklidir. Aruz vezninin failatün/ failatün/ failün kalıbı ile yazılmaktadır. Kafiye bakımından rubailere benzemektedir. Kafiye şeması aaaa veya aaxa şeklindedir.

Kafiyeleri çoğunlukla Halk edebiyatındaki maniler gibi cinaslıdır. Divan edebiyatına Türk şairler tarafından kazandırılmıştır. Tuyuğlarda aşk, acı, şarapla ilgili konuların yanında tasavvuf, hikmet ve felsefeyle ilgili konular da islenmektedir. Bu türde şairin mahlasına yer verilmemektedir. Ali Şir Nevai, Kadı Burhanettin ve Nesimi tuyuğ türünün önde gelen şairleridir.

Dalmışam şol bahre kim pâyânı yoh

 

Batmışam şol gence kim husrânı yoh

 

Bulmuşam şol bedri kim noksânı yoh

 

Girmişem şol şehre kim vîrânı yoh

Nesimi

 

Işkın odına gönül pervânedür

Tâkatüm yoh bilmezem pervâ nedür

Fursat olınca gönül sen yanadur

Âşıkun âyîni budur ya nedür

Seyyid Nesimî

 

Tuyuğ Örnekleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz