Web sitemize hoşgeldiniz, 04 Aralık 2020

Türkler İslamiyet ile Nasıl Tanışmışlardır

Türkler İslamiyet ile Nasıl Tanışmışlardır?

Türklerin İslamiyet ile ilk tanışmaları Hz. Ömer Döneminde gerçekleşmiştir. Ardından ise Hz. Osman Döneminde tekrar Müslümanlar ile yolları kesişen Türkler bu sefer pek sıcak şeyler hissetmemiş hatta birbirlerin düşman kesilmişler. İlk kez  Müslümanlar ile Hazar Türkleri arasında savaş çıkmıştır. Emeviler 661 ile 750 yılları arasında Horasan Valisi Kuteybe bin Müslim döneminde Maveraünnehir bölgesini, Araplar himayesi altına almıştır. Köktürk Devleti’nin yok olmasıyla birlikte bölgede bağımsızlığını ilan eden Türgişler, Arap orduları ile mücadele içine girmiştir. Türgişlerin zayıflaması ve 744 yılında Kutluk Devleti’nin de yıkılması ile birlikte Emeviler iyice güçlenmiştir. Emevi orduları pek çok Türk şehirlerini kendi topraklarına katmıştır. Emeviler fethettikleri bölgelerdeki Türklere zulüm etmişlerdir. Yıllar sonra Emevi Devleti’nde yaşanan iç karışıklık devletin yıkılmasına neden olmuştur.

İslamiyetle tanışan Türk devletleri kronolojik sıralaması

 

İslamiyetle tanışan Türk devletleri kronolojik sıralaması yukarıdaki resimde belirtilmiştir. İslam Devleti’nin yönetimini artık Abbasi ailesi üstlenmiştir. Bu tarihle birlikte   Abbasi Devleti kurulmuştur.  Kutluk Devleti’nin yıkılması sonucunda  Orta Asya’da kurulmuş siyasal ve askerî eksikliği gidermeyi hedefleyen Çinliler ve Müslümanlar, aynı anda taarruza geçmiş ve bu iki devlet mücadele etmiştir. 751 yılında meydana gelen Talaş Savaşı’nda Türkler, Müslümanlarla birlik yapmış ve bununla birlikte Müslümanlar galip gelmiştir. Bu savaş, Türk Müslüman dostluğunun temelin atmıştır.

İslam Halife dönemleri Kronolojisi yukarıdaki resimde belirtilmiştir. Abbasiler, Emeviler gibi sert olmamış aksine Türklerin İslam dinini yakınlaşmalarını sağlayacak kadar hoşgörülü olmuşlardır. Türkler, bunun ardından akın akın İslam’ı kabul etmişlerdir. Türklerin İslam’ı kabul etmelerindeki bir diğer etken inandıkları dine çok benzemesidir. Türklerin Müslüman olmalarının ardından, Abbasi ordusunda ve devlet yönetiminde vazifelendirilmişler. Ayrıca o yıllarda Türk halkı, yeni bir kültürle tanışmıştır. İslam toplumunda barınan farklı ulusların dil, âdet, gelenek ve görenekleri onları etkilemiş ve kendi kültürleriyle bunları özdeşlemişlerdir.

Türkler İslamiyetle Nasıl Tanışmışlardır kısaca bilgi verdik.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz