Türkiye’nin Güçlü Devlet Olmasında Atatürk İlkelerinin Katkısı

Türkiye’nin güçlü bir devlet yapısına sahip olmasında Atatürk ilke ve inkılaplarının katkısını araştırınız

Türkiye, bulunduğu konumda güçlü bir siyasi devlet yapısına sahiptir. Çok kültürlü etnik yapısına rağmen günümüze kadar ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü başarıyla korumayı başarmıştır. Cumhuriyetin ilanından itibaren sanayisini ve ekonomisini hızla geliştirmiş, Atatürk’ün “Yurtta barış, Dünya’da barış” ilkesini göz önünde bulundurarak bölgedeki diğer ülkelerle savaşmamış, aksine bu ülkelerdeki siyasi ve askeri karışıklıkların bir an önce önüne geçilerek istikrarlı yapının yerleşmesi için çabalamıştır.

Bölge ülkeleriyle bir kıyaslama yapılacak olursa, Türkiye’nin siyasi yapısının diğer ülkelerden daha üstün olmasının nedeninin Atatürk ilke ve inkılapları olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Atatürk inkılaplarıyla birlikte çağın gerisinde kalmış Türk milleti sert kabuğundan sıyrılarak çağdaş ülkeler düzeyine erişmede önemli bir başarı yakalamıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra modern dünya devletlerinin benimsediği halk egemenliği sistemine geçildi. Takvim, saat, alfabe ve ölçülerdeki modernizasyonla birlikte güçlü devrimler hız kesmeden devam etti. İşte bu devrimler, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi yapısının güçlenmesindeki önemli gelişmelerdir.

Ülkemizin güçlü bir devlet yapısına sahip olmasında Atatürk ilke ve inkılaplarının etkisi hakkında bilgi aktardık.

6 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.