Türkiye’de İç Kuvvetlerin Oluşturduğu Yer Şekilleri Nelerdir?

Bu yazımızda Türkiye’de iç kuvvetlerin oluşturduğu yer şekilleri nelerdir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

İç kuvvetler, yeryüzünün şekillenmesinde tektonik olarak levhaların hareketiyle birlikte oldukça önemli bir değere sahiptir. İç kuvvetler dört ana başlık altında incelenir. Türkiye’de ve dünyada iç kuvvetlerin oluşturduğu yer şekilleri bellidir.

 

İç kuvvetler 4’e ayrılır:

*Dağoluşumu Hareketleri

*Kıta Oluşumu Hareketleri

*Volkanik Hareketler

*Deprem Hareketleri

Dağoluşumu Hareketleri:

İki şekilde meydana gelir. Bunlar, kırılma ve kıvrılmadır. Zaman içinde katılaşmış yer kabuğu şekilleri yan basınçlarla kırılır. Bu kırıklar yer değiştirerek de fay hatlarını oluşturabilir. Kıvrılmada, akarsuların biriktirdiği yerkabuğu parçalarının aşınmalar ve birikintiler şeklinde kıvrılarak yeni bir şekil almasıyla oluşur.

Türkiye’de bulunan fay hatları, Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı’dır.

Kıta Oluşum Hareketleri:

Kara ve denizlerin düşey doğrultuda alçalma ve yükselme hareketleriyle oluşur. Türkiye’de Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren bir noktada bulunmaktadır. İki boğaz haddiyle iki kıta arasında ayrım söz konusudur.

Volkanik Hareketler:

Yerin derinliklerinde bulunan magma tabakasının yerkabuğu çatlaklarından yeryüzüne ulaşmasına volkanizma denir. Anadolu’da sönmüş volkanik dağlar bulunmaktadır. Belli bir coğrafyanın oluşmasına sebep olmuşlardır. Kapadokya coğrafyası volkanizma sonucunda oluşmuştur.

Deprem Hareketleri:

Depremler, yerkabuğunda meydana gelen çatlaklıklar sonucu kırılmalarla oluşan dalga kuvvetlerinin yeryüzüne yayılmasıyla meydana gelir. Deprem bölgeleri, Anadolu’nun üç önemli bölgesinde yayılır. Kuzey Anadolu, Batı Anadolu ve Doğu Anadolu üzerinde fay hatları bulunur. Bu hatlar deprem bölgelerini oluşturur. Türkiye’de 1., 2., ve 3. dereceden deprem bölgeleri bulunur.

Türkiye’de İç Kuvvetlerin Oluşturduğu Yer Şekilleri Nelerdir Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

2 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.