Türkiye’de Coğrafi Bölgeler Neye Göre Belirlenmiştir

Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri Neye Göre Belirlenmiştir

Bölge

İklim, yeryüzü şekilleri, beşeri ve ekonomik etkinlikler açısından kendi içinde benzerlik, diğer yerlerden ise farklılık gösteren en büyük coğrafi birimdir.

Bölüm

Aynı coğrafi bölgede doğal ve beşeri özellikler yönün­den farklılık gösteren, bölgeden küçük coğrafi birimdir.

Yöre

Bir bölümde, yüzey şekilleri ile beşeri ve ekonomik et­kinliklerden herhangi biri bakımından benzerlik göste­ren bölümden küçük coğrafi birimdir.

turkiyenincografibolgeleri

Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri ve Bölümleri

Coğrafi bölgeler belirlenirken doğal, beşeri ve ekonomik özellikler etkili olmuştur.

a) Doğal Faktörler

>     Coğrafi konum – İklim

>     Yeryüzü şekilleri

>    Bitki örtüsü

>  Toprak özellikleri

b) Beşeri ve Ekonomik Faktörler

>     Tarım ve hayvancılık

>     Nüfus ve Yerleşme

>     Sanayi ve Madencilik

>     Ulaşım

>     Turizm ve Ticaret

Coğrafi Bölgeler Neye Göre Belirlenmiştir

Türkiye 1941 yılında Birinci Türk Coğrafya kongresinde, doğal, beşeri ve ekonomik özellikler dikkate alınarak 7 coğrafi bölge, 21 coğ­rafi bölüme ayrılmıştır.

Coğrafi bölgelerin belirlenmesinde esas alınan özellikier;

Karadeniz Bölgesi’nin belirlenmesinde

>    Anadolu’nun kuzeyinde uzanan dağ sıralarının var­lığı

>  Kıyı şeridinde yoğun olması ve kırsal kesimde da­ğınık yerleşmenin görülmesi

> Yağışlı ve ılıman iklim koşullarının etkili olması

> Gür ormanların bulunması dikkate alınmıştır.

Marmara Bölgesi’nin belirlenmesinde;

>   Alçak ova ve platoların bulunması

> Marmara Denizi çevresinde yer alması

>     Karadeniz ve Akdeniz iklimleri arasında geçiş iklimi göstermesi

>     Nüfus yoğunluğu ve sanayileşme faktörleri etkili ol­muştur.

Ege Bölgesi’nin belirlenmesinde;

> Host graben sisteminin yaygın olması

>     Dağların ve ovaların doğu-batı yönünde uzanması

>     Kıyılarının girintili çıkıntılı olması

>  Kıyıda Akdeniz, iç kesimlerde karasal iklimin görül­mesi

>  Önemli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi etkili olmuş­tur.

Akdeniz Bölgesi’nin belirlenmesinde;

>  Toros Dağları’nın varlığı

>   Akdeniz ikliminin etkili olması dikkate alınmıştır.

İç Anadolu Bölgesi’nin belirlenmesinde;

>     Yüksek dağlarla çevrili bir çanak şeklinde olması

>     Yarı kurak iklim koşullarının egemen olması

>     Ova ve platoların geniş yer kaplaması

>- Küçükbaş hayvancılığın yaygın olması

>     Bozkır bitki örtüsünün yaygın olması

> Tahıl tarımının yaygın olması etkili olmuştur.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin belirlenmesinde;

>    Yükseltinin fazla, yüzey şekillerinin engebeli olma­sı

>    Şiddetli karasal iklimin egemen olması etkili olmuş­tur.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin belirlenmesinde

>    Güneydoğu Toros Dağları’nın güneyine doğru uza­nan ova ve platoların bulunması

>  Petrol üretim bölgesi olması

>    Türkiye’nin yaz mevsiminde en sıcak ve en kurak bölgesi olması etkili olmuştur.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.