Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Görevleri Nelerdir? Maddeler Halinde

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Görevleri Nelerdir? Maddeler Halinde

TMMOB Nedir?

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), mühendis ve mimarların haklarını savunmak, meslek disiplinlerinin gelişimini sağlamak, üyelerinin mesleki eğitimlerini desteklemek ve meslek etiği kurallarının uygulanmasını sağlamak amacıyla 1954 yılında kurulmuş bir kamu kuruluşudur. TMMOB, 24 farklı odadan oluşmaktadır ve Türkiye genelinde faaliyet göstermektedir.

TMMOB’un Görevleri

 1. Mühendislik ve mimarlık mesleklerinin geliştirilmesi ve meslek alanlarının genişletilmesi için çalışmalar yapmak,
 2. Mühendislik ve mimarlık mesleklerinin etik kurallarının belirlenmesi ve uygulanması için çaba göstermek,
 3. Mühendislik ve mimarlık mesleklerinin kamu yararına uygun olarak kullanılmasını sağlamak,
 4. Mesleklerin kamu yararına uygun kullanılması ve meslek disiplininin korunması için gerekli tedbirleri almak,
 5. Mühendislik ve mimarlık mesleklerinde çalışanların haklarını korumak ve savunmak,
 6. Meslektaşlar arasında işbirliğini ve dayanışmayı sağlamak,
 7. Mühendislik ve mimarlık mesleklerinde çalışanların mesleki yeterliliklerini geliştirmelerine destek olmak,
 8. Mühendislik ve mimarlık mesleklerinin kamuoyunda tanınması ve mesleki değerinin artırılması için çalışmalar yapmak,
 9. Kamu yararına olan mühendislik ve mimarlık projelerine destek vermek,
 10. Mühendislik ve mimarlık mesleklerinin toplumun yararına uygun olarak kullanılmasını sağlamak için yasal düzenlemelerin yapılması için çaba göstermek.

Bu görevlerinin yanı sıra TMMOB, mühendislik ve mimarlık eğitimine katkı sağlamak, mesleklerin kamu yararına uygun kullanılması konusunda kamuoyunu bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak gibi birçok faaliyette bulunmaktadır.

 1. Mühendislik ve mimarlık mesleklerinin gelişmesi ve meslek mensuplarının yetişmesi için eğitim programları ve sertifikasyon sistemleri geliştirmek,
 2. Mühendislik ve mimarlık alanında araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek ve teşvik etmek,
 3. Mühendislik ve mimarlık mesleklerinin sürdürülebilirlik prensiplerine uygun olarak kullanılmasını sağlamak ve sürdürülebilir kalkınma için çalışmalar yapmak,
 4. Mühendislik ve mimarlık mesleklerinin uluslararası standartlara uygun olarak uygulanması için faaliyet göstermek,
 5. Mühendislik ve mimarlık mesleklerinde çalışanların çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çaba göstermek ve haklarını savunmak,
 6. Mühendislik ve mimarlık mesleklerinde etik dışı uygulamaları engellemek ve meslek mensuplarının mesleki bağımsızlığını korumak,
 7. Mühendislik ve mimarlık mesleklerinin mesleki standartlarının belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 8. Mühendislik ve mimarlık mesleklerinin geleceğe yönelik vizyon ve stratejilerini belirlemek,
 9. Mühendislik ve mimarlık mesleklerinin toplumsal sorunlara duyarlı ve duyarlılık yaratan bir meslek olarak gelişmesine katkı sağlamak,
 10. Mühendislik ve mimarlık mesleklerinin sadece maddi kazanç değil, toplumsal fayda sağlamaya yönelik olarak kullanılmasını teşvik etmek.

TMMOB, bu görevlerini yerine getirmek için farklı komisyonlar, çalışma grupları ve projeler oluşturmakta ve meslek mensuplarına yönelik eğitim ve etkinlikler düzenlemektedir. Ayrıca, kamuoyunda mesleklerin önemini vurgulamak için farklı kampanyalar ve projeler yürütmektedir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.