Türkiye Kamu-Sen Görevleri Nelerdir? Maddeler Halinde

Türkiye Kamu-Sen Görevleri Nelerdir? Maddeler Halinde

Türkiye Kamu-Sen Nedir?

Türkiye Kamu-Sen, Türkiye’nin en büyük kamu çalışanları sendikalarından biridir. 1992 yılında kurulan sendika, 29 bağlı sendika ve 1,5 milyon üyeye sahiptir. Türkiye Kamu-Sen, kamu çalışanlarının hak ve çıkarlarını korumak, çalışma koşullarını iyileştirmek ve toplumsal adaleti sağlamak için çalışmaktadır.

Türkiye Kamu-Sen’in Görevleri Nelerdir?

 1. Kamu çalışanlarının sosyal ve ekonomik haklarını korumak ve geliştirmek, çalışma koşullarını iyileştirmek, adil bir ücret politikası oluşturmak için çalışmak.

 2. Kamu çalışanlarının çalışma şartlarını ve çalışma ortamını iyileştirmek, çalışanların güvenliği ve sağlığına yönelik önlemler almak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek.

 3. Kamu çalışanlarının eğitim, sağlık, barınma, beslenme, ulaşım ve benzeri temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmak.

 4. Kamu çalışanlarının özlük haklarını korumak, iş güvencesi sağlamak ve toplu sözleşme hakkını kullanmalarını sağlamak.

 5. Kamu çalışanlarının sosyal haklarını korumak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak, emekli olma haklarını korumak ve emekli maaşlarını iyileştirmek.

 6. Kamu çalışanlarının sendikal haklarını korumak, sendikal özgürlüklerini savunmak ve işyerlerinde sendika faaliyetlerinin serbestçe yapılmasını sağlamak.

 7. Kamu çalışanlarının siyasi haklarını korumak, seçme ve seçilme haklarını savunmak ve kamu yönetiminde etkin bir şekilde yer almalarını sağlamak.

 8. Kamu çalışanlarının mesleki eğitimlerini ve gelişimlerini sağlamak, mesleki yeterliliklerini artırmak ve mesleki standartları yükseltmek.

 9. Kamu çalışanlarının çalışma hayatında karşılaştıkları sorunları takip etmek, gerekli müdahaleleri yapmak ve kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek.

 10. Kamu çalışanlarının toplumsal sorumluluklarını yerine getirmelerini teşvik etmek, çevre ve doğayı korumak için çalışmak.

 1. Kamu çalışanlarının işyeri demokrasisinin sağlanması için çalışmak, işyerlerinde çalışanların katılımını artırmak ve yönetimde söz sahibi olmalarını sağlamak.

 2. Kamu hizmetlerinin verimliliğini ve kalitesini artırmak için çalışmak, hizmet sunumunda etkinlik ve verimliliği artırmak, kamu kaynaklarının doğru kullanılmasını sağlamak.

 3. Kamu çalışanlarının toplumsal cinsiyet eşitliği, engelli hakları, çocuk hakları ve diğer insan hakları konularında bilinçlenmelerini sağlamak ve bu hakların korunmasına katkıda bulunmak.

 4. Kamu çalışanları arasında dayanışmayı ve işbirliğini artırmak, meslektaşlarının haklarını savunmak ve örgütlülüklerini güçlendirmek.

 5. Kamu çalışanlarının meslekî, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini desteklemek, sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek ve topluma faydalı olmak.

 6. Kamu çalışanlarının toplumla bütünleşmesini sağlamak, toplumsal sorunlara çözüm bulmak, toplumun refahına katkıda bulunmak.

 7. Kamu çalışanları arasında iş barışını sağlamak, işyeri içi çatışmaları önlemek, arabuluculuk ve uzlaşma sağlamak.

 8. Kamu çalışanlarının hak ve çıkarlarını korumak amacıyla yasal düzenlemeler yapılması ve mevcut yasal düzenlemelerin iyileştirilmesi için çalışmak.

Türkiye Kamu-Sen, kamu çalışanlarının hak ve çıkarlarının korunması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, toplumsal adaletin sağlanması, toplumsal sorunlara çözüm bulunması gibi konularda faaliyet göstermektedir. Kurum, bu amaçlar doğrultusunda üyelerine yönelik birçok hizmet sunmaktadır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.