Türkiye ile İlgili Sorular ve Cevapları

Aşağıda Türkiye ile ilgili sorular ve cevapları kısaca olarak ele alacağız.

Türkiye, doksan yıl önce kurulan ve Milli Mücadele sonucunda bağımsızlığını kimseye bırakmamış bir milletin tarihi devamlılık şuurunda kurduğu bir yeni Türk devleti olarak kurulmuştur. Türkiye’nin kurulduğu coğrafyanın tarihi ve coğrafi özellikleri oldukça önemlidir. Bunun için Türkiye en kritik coğrafyalardan birin de bulunmaktadır.

Türkiye, geçmişten günümüze en önemli devletlerden biri olarak bilinmektedir. Türkiye, tarihi, geleceği ve oyun kuran ve rol alan etkileriyle gelişmekte olan bir devlet olarak büyük bir güç olma yoluna gitmektedir. Türkiye’de çok önemli siyasi, sosyal, ekonomik gelişmeler olmaktadır.

Türkiye ile ilgili sorular ve cevapları şu şekildedir:

*Türkiye ne zaman kurulmuştur?

Türkiye, 29 Ekim 1923 yılında cumhuriyetin ilan edilmesiyle kurulmuştur.

*Türkiye’nin kurucusu kimdir?

Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’tür.

*Türkiye’nin yönetim şekli nedir?

Türkiye demokratik cumhuriyetle yönetilmektedir.

*Türkiye’nin toprak bütünlüğü kaç kilometrekaredir?

Türkiye yaklaşık olarak sekiz yüz bin kilometrekare üzerine kurulmuştur.

*Türkiye’nin coğrafi özellikleri nasıldır?

Türkiye Asya ve Avrupa toprakları üzerinde kuruludur. Asya toprakları Anadolu, Avrupa toprakları Trakya olarak bilinmektedir.

*Türkiye’nin denizleri nelerdir?

Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Bir de iç denizi bulunmaktadır. Kuzeyde Karadeniz, güneyde Akdeniz, batıda Ege dDenizi yer alırken Marmara Denizi de kıtaları birbirine bağlamaktadır. Marmara Denizi üzerinde Çanakkale ve İstanbul boğazları bulunmaktadır.

Türkiye ile İlgili Sorular ve Cevapları Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.