Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Görevleri Nelerdir? Maddeler Halinde

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Görevleri Nelerdir? Maddeler Halinde

TEPAV Nedir?

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınması için araştırma, analiz ve politika önerileri geliştirmek amacıyla 2004 yılında kurulan bir düşünce kuruluşudur.

TEPAV Görevleri Nelerdir?

TEPAV, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınması için aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir:

 1. Araştırma ve Analizler Yapmak: TEPAV, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal politikalarının analizini yapmak ve bu politikaların etkisini değerlendirmek için araştırma ve analizler yapmaktadır.

 2. Politika Önerileri Geliştirmek: TEPAV, yaptığı araştırma ve analizler doğrultusunda Türkiye için etkili politika önerileri geliştirerek kamuoyu ve ilgili taraflarla paylaşmaktadır.

 3. Kamuoyu Oluşturmak: TEPAV, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınması için önemli olan konularda kamuoyu oluşturmak ve farkındalık yaratmak amacıyla yayınlar, seminerler ve etkinlikler düzenlemektedir.

 4. Uluslararası İlişkiler Geliştirmek: TEPAV, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınması için uluslararası ilişkiler geliştirmek amacıyla çeşitli ülkeler, kuruluşlar ve diğer düşünce kuruluşları ile işbirliği yapmaktadır.

 5. Kapasite Geliştirmek: TEPAV, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal politikaları hakkında bilgi ve farkındalığı artırmak amacıyla eğitim programları düzenlemekte ve kapasite geliştirmeye yönelik projeler yürütmektedir.

 6. İşbirliği Yapmak: TEPAV, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınması için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmakta ve ortak projeler geliştirmektedir.

TEPAV, yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmakta ve ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir düşünce kuruluşu olarak kabul edilmektedir.

 1. Girişimcilik ve Yenilikçilik Desteklemek: TEPAV, girişimcilik ve yenilikçilik alanında araştırmalar yapmakta ve Türkiye’de bu alanlarda faaliyet gösteren kurumlar ve girişimciler için destek programları geliştirmektedir.

 2. Bölgesel Kalkınma Projeleri Yürütmek: TEPAV, Türkiye’nin farklı bölgelerinde bölgesel kalkınma projeleri yürütmekte ve bu projelerle bölgesel ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmaktadır.

 3. İstihdam ve Sosyal Politikaları Araştırmak: TEPAV, Türkiye’de işgücü piyasası ve istihdam konularında araştırmalar yapmakta ve sosyal politikalar hakkında öneriler sunmaktadır.

 4. Sektörel Analizler Yapmak: TEPAV, Türkiye’nin farklı sektörlerindeki yapısal ve rekabetçi dinamikler hakkında analizler yapmakta ve sektörlerin kalkınması için öneriler sunmaktadır.

 5. Kamu ve Özel Sektör İşbirliğini Teşvik Etmek: TEPAV, kamu ve özel sektör arasında işbirliğini teşvik etmek amacıyla çeşitli projeler yürütmekte ve bu alanda politika önerileri sunmaktadır.

 6. Yönetişim ve Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek: TEPAV, Türkiye’deki yönetişim ve kurumsal kapasite sorunları hakkında araştırmalar yapmakta ve bu alanda politika önerileri sunmaktadır. Ayrıca, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları için kapasite geliştirme programları düzenlemektedir.

TEPAV, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınması için önemli bir düşünce kuruluşu olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Kurumun görevleri arasında yer alan araştırma, analiz, politika önerileri geliştirme, kamuoyu oluşturma, uluslararası ilişkiler geliştirme, kapasite geliştirme, işbirliği yapma, girişimcilik ve yenilikçilik destekleme, bölgesel kalkınma projeleri yürütme, istihdam ve sosyal politikaları araştırma, sektörel analizler yapma, kamu ve özel sektör işbirliğini teşvik etme, yönetişim ve kurumsal kapasiteyi güçlendirme gibi konular, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.