Türkiye Barolar Birliği (TBB) Görevleri Nelerdir? Maddeler Halinde

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Görevleri Nelerdir? Maddeler Halinde

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Nedir?

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türkiye’de faaliyet gösteren tüm baroların bir araya gelerek oluşturduğu bir meslek kuruluşudur. TBB, Türkiye Baroları’nın çatı kuruluşu olarak hukukun üstünlüğünü savunur ve Türkiye’deki avukatların haklarını korumaya çalışır.

Türkiye Barolar Birliği’nin Görevleri Nelerdir?

Türkiye Barolar Birliği’nin görevleri şunlardır:

 1. Mesleki Standartları Belirlemek: TBB, avukatların mesleki standartlarını belirler ve bu standartların uygulanmasını sağlar. Bunun yanı sıra, TBB, avukatların mesleki eğitimlerini düzenler ve geliştirir.

 2. Avukatların Haklarını ve Çıkarlarını Savunmak: TBB, avukatların haklarını ve çıkarlarını korur ve savunur. Bu kapsamda, avukatların bağımsızlığı, tarafsızlığı ve mesleklerini özgürce icra etme haklarına yönelik tehditlere karşı mücadele eder.

 3. Hukukun Üstünlüğünü Savunmak: TBB, hukukun üstünlüğünü savunur ve Türkiye’de adaletin tesisi için çalışır. Bu kapsamda, yargı bağımsızlığına yönelik tehditlere karşı mücadele eder.

 4. Kamuoyu Oluşturmak: TBB, kamuoyunda hukukun üstünlüğünün önemini vurgulamak ve toplumun hukukun üstünlüğüne olan güvenini artırmak için çalışır.

 5. Barolar Arasındaki İşbirliğini Sağlamak: TBB, Türkiye’deki tüm barolar arasında işbirliğini sağlar ve baroların ortak çıkarlarını korur.

 6. Mesleki Etik Kurallarını Belirlemek: TBB, avukatların mesleki etik kurallarını belirler ve uygulanmasını sağlar. Bu kapsamda, avukatların mesleki etik kurallarına uygun davranmalarını teşvik eder.

 7. Avukatlık Mesleğini Geliştirmek: TBB, avukatlık mesleğini geliştirmek için çalışır. Bu kapsamda, avukatların mesleki eğitimlerini ve gelişimlerini destekler.

 8. Uluslararası İlişkileri Yürütmek: TBB, Türkiye Baroları’nın uluslararası arenada temsil edilmesini ve uluslararası ilişkilerin yürütülmesini sağlar. Bu kapsamda, uluslararası barolarla işbirliği yapar ve Türkiye’deki h

ukuk sistemi hakkında yabancı ülkelerdeki barolar, hükümetler ve uluslararası örgütlerle iletişim kurar.

 1. Meslektaşlar Arasındaki İhtilafları Çözmek: TBB, avukatlar arasındaki ihtilafların çözülmesine yardımcı olur ve meslektaşlar arasında uyum ve işbirliğini teşvik eder.

 2. Avukatların Yeterliliğini Değerlendirmek: TBB, avukatların yeterliliğini değerlendirir ve meslektaşları arasında yeterlilik standartlarının oluşmasına yardımcı olur.

 3. Hukuki Danışmanlık Hizmetleri Sunmak: TBB, vatandaşların hukuki danışmanlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırır ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunar.

 4. Meslektaşlar Arasındaki Dayanışmayı Sağlamak: TBB, Türkiye’deki avukatların dayanışmasını sağlar ve meslektaşlar arasında birlik ve beraberlik ruhunu oluşturur.

 5. Hukuki Mevzuatın Geliştirilmesine Katkıda Bulunmak: TBB, Türkiye’deki hukuki mevzuatın geliştirilmesine katkıda bulunur ve bu konuda hükümet ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yapar.

 6. Mesleki Çıkarları Korumak: TBB, Türkiye’deki avukatların mesleki çıkarlarını korur ve savunur. Bu kapsamda, avukatların çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.

 7. Hukuki Eğitimleri Desteklemek: TBB, Türkiye’deki hukuk fakültelerinin eğitim kalitesini artırmak için çalışmalar yapar ve bu konuda hükümet ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yapar.

Türkiye Barolar Birliği’nin görevleri, Türkiye’deki hukuk sisteminin gelişimine ve avukatların mesleki standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda, TBB, Türkiye’deki hukuk sisteminin daha adil ve etkili hale gelmesine yardımcı olur ve avukatların mesleki eğitimlerini, yeterliliklerini ve çalışma koşullarını iyileştirir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.