Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mühendistlik Fakültesi Bölümleri


Türk Hava Kurumu Üniversitesi Fakülteleri ve Bölümleri Nelerdir?
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Fakültesi Bölümleri Hakkında Bilgi

Mühendislik bilgiyi pratik amaçlara uyarlamak için uygun karan verebilmeyi, sorunlara yeni çözümler bulabilmeyi ve yeni aygıtların, süreçlerin maliyetini, işleyişini önceden görme yeteneğine sahip olmayı gerektiren bir sanattır. Bilim adamının işlevi bilgiyi genişletmek, mühendisinki ise uygulamaktır.

Üniversitemiz mühendislik fakültesinin bu anlamda misyonu ise eğitim aldığı alanda sahip olduğu pratik bilgisini uygulamaya etkin ve verimli şekilde dökebilen, uzmanlık alanının uygulamalarına hakim, kendini geliştirmiş mühendisler yetiştirmektir. Bunu başarabilecek altyapı ve eğitim kadrosuna fazlasıyla sahip olan üniversitemiz, dinamik yapısıyla mühendislik alanlarındaki hızlı değişimlere ayak uydurabilecek durumdadır.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliklerini birleştiren interdisipliner bir mühendislik dalıdır. Teknolojinin gelişmesi ile giderek artan “daha küçük ama daha işlevsel” teknolojilerin yaratılması sürecinde aktif rol oynayan bireylerin yetiştirilmesi, araştırmacı yaratıcı zekaların fikirlerini desteklemek ve sektöre kazandırmak Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünün hedefleri arasındadır. Teorik bilgilerin laboratuvar ortamında pratik ile pekiştirilmesi bölümün eğitim anlayışını oluşturur.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği genel olarak iki ana konuyu kapsar. Bunlardan ilki, enerji ve güç sistemleri ile ilgili olan Elektrik Mühendisliği’dir. Elektrik Mühendisliğinin temel uğraşı alnı elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve işlenmesidir. Diğer ana konusu ise Elektronik Mühendisliği’dir. Bu alan ise elektronik ve iletişim alanlarını kapsar, elektronik ve haberleşme teknolojisi, uydu haberleşmesi, cep telefonu ve bilgisayar gibi alt alanlar üzerinde çalışır.

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, öğrencilerine bilgisayar donanım, yazılım ve uygulamaları konularında eğitim verir, araştırmalar yapar. Bu konularda, çağdaş teorik ve pratik bilgilerle donatılmış bilgisayar mühendislerini yetiştirmek, hızla değişen bilgi teknolojileri alanında Türkiye’nin yetişmiş nitelikli insan gücü eksiğini kapamak ve araştırma yapan bir gençlik yetiştirmek önemle üzerinde durduğumuz konulardandır.

Bilgisayar mühendislerini çalışabilecekleri alan ve meslekler:

Sistem mühendisliği (System Engineering) alanında işler yapabilir. Sistem mühendisliği veri ağlarının planlama, tasarlama ve kurma işlemlerinde görev alır. Bu alanda firmaların bilgi işlemleri ile birlikte çalışmalar yürüterek kurumlarının ağlarının daha verimli ve kaliteli çalışmasını sağlayabilir.

Sistem Analisti ve Tasarımcısı (System Analyst & System Designer) olarak çalışabilir. Sistemleri geliştirmek için bilgileri derler ve bu bilgilerin analizini yapar. Sistemlerin geliştirilebilmeleri için önerilerde bulunur. Bilgi akışını ve sistemlerin işleyişlerini akış diyagramları oluşturarak işin herkes tarafından anlaşılabilmesini sağlar. Üniversite eğitiminde alınan akış diyagramları ile ilgili dersler sayesinde mezun olan öğrenciler dünyanın her yerindeki mühendislerler ortak bir dil ile anlaşabilir.

Bilgi Güvenliği Uzmanlığı (Information Security Manager) alanında faaliyetlerde bulunabilir. Kurumun bilgisayar sistemlerinin güvenli bir şekilde çalışabilmesi için güvenlik gereksinimlerini belirler ve bu konu da bir standart oluşturarak sistemlerin güvenli bir şekilde çalışması için uğraş verir. Özellikle büyük sistemlerde veriler kurumlar ve firmalar için hayati önem taşımaktadır.

Veritabanı Yöneticiliği (Database Administrator) alanı kurumlar için vazgeçilmez hale gelmiştir. Özellikle müşteri ilişkileri yönetimlerinin (CRM) yaygınlaşması ile birlikte daha da önemli olan veritabanı yöneticiliği oldukça gerekli bir iş dalı haline gelmiştir. Veritabanları için belirli bir standart oluşturulmasını ve bu standartın korunarak hazırlanacak veritabanlarının ortak bir şekilde kullanılmasını sağlar. Ayrıca veritabanlarının tasarlanması geliştirme aşamalarında bulunur. Birçok kuruluş özellikle Oracle ve MsSQL sistemlerini kullanmaktadır. Haliyle birçok eğitimli insana ihtiyaç duyulmaktadır.

Ar-Ge alanında çalışabilmektedir. Firmaların yeni ürünler ve hizmetler ortaya çıkarabilmesi için Araştırma-Geliştirme birimlerine ihtiyaç vardır. Bilgisayar Mühendisleri de bilgi birikimlerini bu alanda kullanarak çalışabilirler.

Makine Mühendisliği

Makine mühendisliği, en eski ve en geniş mühendislik dalı olmakla birlikte ayrıca Türkiye ve dünyada en fazla ihtiyaç duyulan ve istihdam edilen bölümlerden biridir. Makine mühendisliği, temel fizik prensipleri ve malzeme teknolojileri kullanarak, hayatımızda ihtiyaç duyduğumuz hareketli parçaların ve makinelerin bilgisayar destekli tasarımı, imalatı, kalite kontrolü ve bakımı konularında yoğunlaşmaktadır.

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik iki klasik mühendislik dalı olan makine ve elektronik mühendislik-lerinin yanı sıra bilgisayar bilimi ve yazılım mühendislik-lerinin de entegre edilmesi sonucu oluşmuş tasarım ve imalat süreçlerinde kullanılan interdisipliner bir mühendislik dalıdır.

Mekatronik mühendisi ise her türlü karmaşık tasarım gerek-tiren mekanik, elektrik, elektro-nik ve optik bileşenlerden oluşan, elektronik alet ve iletişim sistemlerinin, tasarımını yapan, üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki ve fonksiyonlarını kuran ve geçerli fiziksel kurallar içinde test eden kişidir.

Mekatronik Mühendisliğinin önde gelen uygulama alanları:

Üretim Mühendisliği
Tarım Robotları
Otomotiv Endüstrisi
Mikro Sistemler (MEMS)
Uçan Robotlar
Robot Görme
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
Akıllı Silah ve Silah Sistemleri
Mikro robotlar
Gezer Robotlar
Endüstriyel Robot Kollar
Mekanik sistemler
Ev Aletleri

İmalattan, savunma sanayiine, otomotivden havacılık sektörüne kadar geniş bir alanda çalışma imkanı bulunan mekatronik mühendislerine teknolojik gelişmeler dahilinde giderek daha fazla iş imkanı oluşmaktadır.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mühendistlik Fakültesi Bölümleri

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.