Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası İle İlgili Yazı

Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası Hakkında Bilgi, Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası İle İlgili Yazılar

Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası

(21 Mart Nevruz Gününü İçine Alan Hafta)

Büyük önder Atatürk, 30 Ekim 1933 tarihinde “Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir, işte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir… Dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprü­leri sağlam tutarak, Dil bir köprüdür… İnanç bir köprüdür.., Tarih bir köprüdür,., Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin için­de bütünleşmeliyiz, Onların (Dış Türklerin) bize yaklaşmasını bekle­yemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gerekli… ” diyerek Sovyetler Bir­liği’ nin dağılacağını ve bu birliğin içinde yer alan Türk devletlerinin bağımsız kalacağını yaklaşık 57 yıl önceden görerek Türk ulusuna bu konuda uyarılarda bulunup, yol göstermiştir.

turkdunyasi

Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında dağılmasından sonra bağımsız kalan devletler arasında ekonomik, siyasal ve sosyo-kültürel alanlarda yeni arayışlar başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlıkları­nı ilan eden Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan ile ortak bir kültürü, tarihi vardır. Bundan dolayı yeni dünya düzeni içerisinde devletimiz bu devletleri “bağımsız devlet­ler” olarak tanımış ve kültürel boyutta ilişkilerini geliştirmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti bu süreç içerisinde kültür anlayışına ye­ni düzenlemeler getirerek ekonomik ve siyasi konularda da bu Türk devletleri ile iş birliğine gitmiştir. Karşılıklı eğitim, kültür, ekono­mik konularda anlaşmalar yapılmış, ülkeler arasında karşılıklı ola­rak kurumlar, kuruluşlar, dernekler, vakıflar ve üniversiteler arasında iş birliğine dayalı projeler üretilip uygulamaya konulmuştur. Türk dünyasındaki bütün belediyelerin birlikte hareket edecekleri ortak bir hareket başlatılmış, üniversiteler birbirlerinde karşılıklı öğrenciler okutmaya başlamış, ortak tarih ve kültürümüzün eserleri üzerinde incelemeler yapılarak dünya kültürüne kazandırılmıştır.

Devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları dışındaki Türk top­luluklarıyla da ilişkilerini geliştirerek onlarla kültürel ve tarihten ge­len ortak bağlarını güçlü tutmaktadır. Bu toplulukların kültürlerini, dillerini kaybetmemeleri için girişimlerde bulunmaktadır,

Devletimiz, kendisinin dışındaki Türk devletleri ve toplulukları ile her konuda ilişkilerin karşılıklı olarak geliştirmek için Kültür Ba­kanlığına bağlı olarak çalışan Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliş­tirme Müdürlüğü bünyesinde “Türk Dünyası Araştırma Şubesi” ku­rulmuştur, Dış işleri Bakanlığımız, Türk iş Birliği ve Kalkınma Ajansı (Tİ­KA), Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRKSOY) gibi yeni kurumlar kurarak yeni çalışmalar başlatmıştır,

Ekonomik, sosyal ve siyasi yönden dünya devletleri arasında söz sahibi olabilmek için dünyadaki tüm Türk devletlerinin birlikte hareket etmeleri gereklidir. Çünkü bizim ortak kültürümüz, ortak tarihimiz, ortak dilimiz ve inançlarımız vardır. Akrabalık ilişkileri olan devletlerin birbirleriyle anlaşmaları, birlikte hareket etmeleri daha kolaydır.

Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası ile ilgili yazı ve Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası ile ilgili bilgi hakkında yorumlarınızı aşağıdan hemen yazabilirsiniz.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.