True And Fair View İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

True And Fair View İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

True and Fair View

True and Fair View terimi, bir işletmenin mali durumunu, faaliyet sonuçlarını ve nakit akışlarını dürüst ve doğru bir şekilde yansıtması gerektiği anlamına gelir.

Örnek Cümleler:

 1. The company’s financial statements provide a true and fair view of its financial performance. (Şirketin finansal tabloları, finansal performansını doğru ve dürüst bir şekilde yansıtır.)
 2. The auditor ensured that the financial statements presented a true and fair view of the company’s finances. (Denetçi, finansal tabloların şirketin finansal durumunu doğru ve dürüst bir şekilde yansıttığından emin oldu.)
 3. The company’s management is responsible for ensuring that the financial statements present a true and fair view. (Şirket yönetimi, finansal tabloların doğru ve dürüst bir şekilde sunulmasından sorumludur.)
 4. The auditor’s report confirms that the financial statements give a true and fair view of the company’s financial position. (Denetçi raporu, finansal tabloların şirketin finansal durumunu doğru ve dürüst bir şekilde yansıttığını doğruluyor.)
 5. The financial statements must provide a true and fair view of the company’s financial performance, in accordance with accounting standards. (Finansal tablolar, muhasebe standartlarına uygun olarak, şirketin finansal performansını doğru ve dürüst bir şekilde yansıtmalıdır.)
 6. The company’s annual report gives a true and fair view of its financial position and performance. (Şirketin yıllık raporu, finansal durumunu ve performansını doğru ve dürüst bir şekilde yansıtır.)
 7. The auditor’s role is to ensure that the financial statements provide a true and fair view of the company’s finances. (Denetçinin görevi, finansal tabloların şirketin finansal durumunu doğru ve dürüst bir şekilde yansıttığından emin olmaktır.)
 8. The company’s financial statements were found to present a true and fair view of its financial position. (Şirketin finansal tabloları, finansal durumunu doğru ve dürüst bir şekilde yansıttığı bulundu.)
 9. The company’s management has a duty to ensure that the financial statements provide a true and fair view of its financial position. (Şirket yönetimi, finansal tabloların finansal durumunu doğru ve dürüst bir şekilde yansıttığından emin olmakla yükümlüdür.)
 10. The auditor’s opinion confirmed that the financial statements provided a true and fair view of the company’s financial performance. (Denetçinin görüşü, finansal tabloların şirketin finansal performansını doğru ve dürüst bir şekilde yansıttığını doğruladı.)
 11. The financial statements must be prepared in accordance with accounting standards to provide a true and fair view of the company’s finances. (Finansal tablolar, şirk

etmek için 12’den 20’ye kadar örnek cümleler:

 1. The company’s auditor confirmed that the financial statements presented a true and fair view of the company’s operations. (Şirketin denetçisi, finansal tabloların şirketin işlemlerini doğru ve dürüst bir şekilde yansıttığını onayladı.)
 2. The financial statements provide a true and fair view of the company’s financial performance for the year. (Finansal tablolar, yıl için şirketin finansal performansını doğru ve dürüst bir şekilde yansıtır.)
 3. The company’s financial statements were reviewed to ensure they provided a true and fair view of the company’s financial position. (Şirketin finansal tabloları, finansal durumunu doğru ve dürüst bir şekilde yansıttığından emin olmak için incelendi.)
 4. The true and fair view principle is essential in providing reliable financial information to stakeholders. (Doğru ve dürüst görünüm ilkesi, paydaşlara güvenilir finansal bilgi sağlamak için önemlidir.)
 5. The company’s financial statements were found to present a true and fair view of its assets and liabilities. (Şirketin finansal tabloları, varlıklarını ve borçlarını doğru ve dürüst bir şekilde yansıttığı bulundu.)
 6. The company’s management is responsible for ensuring that the financial statements give a true and fair view of the company’s financial performance. (Şirket yönetimi, finansal tabloların şirketin finansal performansını doğru ve dürüst bir şekilde yansıttığından emin olmakla sorumlud

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.