Treasure İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Treasure İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Treasure ile İlgili Cümleler

Treasure (define): Something valuable or precious that is hidden or kept in a secret place.

 1. I found a treasure chest filled with gold coins. (Ben bir sandık altın dolu bir hazine buldum.)
 2. Pirates used to bury their treasure on deserted islands. (Korsanlar hazineyi terk edilmiş adalara gömmüşlerdi.)
 3. The treasure map led us to an abandoned mine. (Hazine haritası bizi terk edilmiş bir madene götürdü.)
 4. She always wears her grandmother’s treasure around her neck. (O her zaman büyükannesinin hediyesi olan kolyeyi takar.)
 5. The lost treasure of the ancient civilization was finally found. (Eski medeniyetin kayıp hazinesi sonunda bulundu.)
 6. The pirate captain was searching for a treasure map. (Korsan kaptanı bir hazine haritası arıyordu.)
 7. My grandmother’s attic was a treasure trove of antiques. (Büyükannemin çatı katı antika dolu bir hazinedi.)
 8. He discovered a treasure trove of valuable documents in the old library. (O eski kütüphanede değerli belgelerin bir hazinesini keşfetti.)
 9. The treasure hunter dug deep into the ground, searching for his fortune. (Hazine avcısı servetini aramak için derinlere kazdı.)
 10. The treasure hunt was cancelled due to bad weather. (Hazine avı kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi.)
 11. The museum displayed a collection of treasures from different cultures. (Müze, farklı kültürlerden gelen hazinelerin bir koleksiyonunu sergiledi.)
 12. The treasure chest was locked with a rusty old key. (Hazine sandığı paslı eski bir anahtarla kilitlenmişti.)
 13. He spent his life searching for the lost treasure of his ancestors. (O, atalarının kayıp hazinesini aramaya hayatını adadı.)
 14. The pirate ship was loaded with treasure from their latest raid. (Korsan gemisi son yağmalamalarında aldıkları hazinelerle yüklüydü.)
 15. The explorer stumbled upon a hidden treasure in the jungle. (Kaşif, ormanda gizli bir hazineye rastladı.)
 16. The treasure hunter’s metal detector beeped loudly, signaling a discovery. (Hazine avcısının metal dedektörü keşfi işaret ederek yüksek sesle çaldı.)
 17. The treasure was divided among the crew members equally. (Hazine mürettebat üyeleri arasında eşit olarak bölüştürüldü.)
 18. The treasure hunt was a great adventure for the children. (Hazine avı çocuklar için harika bir maceraydı.)
 19. The treasure was carefully guarded by a group of armed men. (Hazine silahlı bir grup adam tarafından dikkatle korunuyordu.)
 20. He inherited a valuable treasure from his grandfather’s estate. (O, dedesinin malikanesinden değerli bir hazine miras aldı.)

(Devamı)

 1. The treasure hunter’s excitement grew as he got closer to the chest. (Hazine avcısının heyecanı sandığa yaklaştıkça arttı.)
 2. She kept her most valuable possessions in a treasure box. (O, en değerli eşyalarını bir hazine kutusunda saklıyordu.)
 3. The treasure was said to be cursed, bringing bad luck to those who possessed it. (Hazine, sahip olanlara kötü şans getirdiği söylenen bir lanete tabi tutulmuştu.)
 4. The ancient temple was believed to hold a great treasure hidden within its walls. (Eski tapınak duvarları içinde büyük bir hazine saklandığına inanılıyordu.)
 5. The treasure map was written in code, requiring deciphering. (Hazine haritası şifreliydi ve çözülmesi gerekiyordu.)
 6. She spent hours digging through thrift stores, searching for treasure. (O, hazineler aramak için saatlerce ikinci el mağazalarında dolaştı.)
 7. The treasure hunter’s persistence paid off when he finally found the hidden treasure. (Hazine avcısının kararlılığı, sonunda gizli hazineleri bulmasına yol açtı.)
 8. The treasure chest was filled with precious jewels and rare artifacts. (Hazine sandığı, değerli mücevherler ve nadir sanat eserleriyle doluydu.)
 9. The treasure was guarded by a fierce dragon, making it almost impossible to retrieve. (Hazine, vahşi bir ejderha tarafından korunuyordu ve geri alması neredeyse imkansızdı.)
 10. The treasure hunt turned out to be a hoax, disappointing all those who participated. (Hazine avı bir aldatmaca olduğu ortaya çıktı ve tüm katılımcıları hayal kırıklığına uğrattı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.