To Some Extent İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

To Some Extent İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

To Some Extent

To Some Extent: Bir dereceye kadar, belirli bir ölçüde

Örnek Cümleler:

 1. To some extent, I agree with your argument. (Bir dereceye kadar, senin argümanına katılıyorum.)
 2. He is right to some extent. (O bir dereceye kadar haklı.)
 3. To some extent, I understand your point of view. (Bir dereceye kadar, senin bakış açını anlıyorum.)
 4. The movie was entertaining, to some extent. (Film, bir dereceye kadar eğlenceliydi.)
 5. To some extent, I agree with your statement. (Bir dereceye kadar, senin ifadene katılıyorum.)
 6. To some extent, he was responsible for the project’s failure. (Bir dereceye kadar, proje başarısızlığından o sorumluydu.)
 7. The company’s profits have increased to some extent. (Şirketin karı bir dereceye kadar arttı.)
 8. To some extent, the weather affects our mood. (Bir dereceye kadar, hava durumu ruh halimizi etkiler.)
 9. She is reliable to some extent. (O, bir dereceye kadar güvenilir.)
 10. To some extent, he understood the importance of the task. (Bir dereceye kadar, görevin önemini anladı.)
 11. The new policy will benefit the economy to some extent. (Yeni politika, ekonomiye bir dereceye kadar fayda sağlayacak.)
 12. The research findings were helpful to some extent. (Araştırma sonuçları bir dereceye kadar faydalıydı.)
 13. To some extent, we are all responsible for the environment. (Bir dereceye kadar, çevre için hepimiz sorumluyuz.)
 14. The project was successful to some extent. (Proje, bir dereceye kadar başarılıydı.)
 15. To some extent, his behavior was inappropriate. (Bir dereceye kadar, davranışı uygunsuzdu.)
 16. The product is useful to some extent. (Ürün, bir dereceye kadar faydalı.)
 17. To some extent, the accident could have been avoided. (Bir dereceye kadar, kaza

önlenmiş olabilirdi.)
18. To some extent, she was responsible for the misunderstanding. (Bir dereceye kadar, yanlış anlamadan o sorumluydu.)

 1. The new law will improve the situation to some extent. (Yeni kanun, durumu bir dereceye kadar iyileştirecek.)
 2. To some extent, the project team was successful in meeting the deadline. (Bir dereceye kadar, proje ekibi süreyi karşılama konusunda başarılıydı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.