Tiyatronun Tarihçesi Kısaca

Tiyatronun Tarihi Hakkında Bilgi, Tiyatronun tarihçesi kısa bilgi

Tiyatro; dram, komedi, vodvil gibi edebiyat türlerinin sahne­de seyircilerin önünde canlandırılan bir gösteri sanatıdır, Tiyatro­da yaşanmış veya yaşanabilir olaylar oyun biçiminde sahnede oynanır.

tiyatrolar-gunu

Tiyatronun Tarihçesi

ilk tiyatronun nerede, nasıl ve ne zaman başladığı bilinme­mektedir, Ancak ilkel insanların av dönüşü avladıkları avın çevre­sinde sevinç gösterileri yaparken çıkardıkları seslerle dans etme­lerinden ortaya çıktığı sanılmaktaaır. Zaman geçtikçe toplu ya­şamaya başlayan insanlar belirli zamanlarda toplanmaya başla­dılar, Bu toplantılarda içlerinden biri yüksek bir yere çıkarak tak­litler yapar, şarkılar söyler veya halkı güldürecek öyküler anlatır­dı, Bu tür oyunlar zamanla şenliklere, panayırlara dönüştü, Daha sonraları tiyatroda rol alan insan sayısı ikiye, üçe çıktı, Toplumun ilgisini çekecek, toplumu eğitecek konular bulundu ve oyunlar bir sanat özelliği kazandı. Böylece tiyatro bir meslek hâline geldi.

Bizde tiyatro; çok eskilere dayanan orta oyunu ve onun göl­ge oyunu şekliyle başlamıştır. Gölge oyunu arkadan ışıklandırılan beyaz perde üzerine, belli tiplerdeki kuklaların hareket ettirilip ko­nuşturulması ile yansıtılan Karagöz – Hacivat oyunlarıdır.

Köylerimizde hâlâ eski geleneklerimizden kalma alışkanlıklar­la “oyun çıkartma” denilen ve tiyatroya benzer eğlenceler dü­zenlenmektedir.

Tiyatro oyunculuğu yapmak için özel bir eğitim almak gere­kir. Tiyatro öğretimi, konservatuvar denilen okullarda yapılır.

Tiyatro, insan yaşamını bütün özellikleriyle yansıtan bir göste­ri sanatıdır. Tiyatro yaşamın aynasıdır. Seyirciler gösteriyi izlerken kendi yaşamlarından da kesitler izler ve bundan ders alırlar.

1948 yılında kurulan Uluslararası Tiyatro Enstitüsü, 1961 yılında aldığı bir kararla 27 Mart gününü Dünya Tiyatrolar Günü olarak kabul etti. Her yıl enstitüye üye ülkeler, 27 Mart gününü Tiyatro Günü olarak kutlarlar. 27 Mart günü, her ülkenin sanat ve tiyatro adamlarının hazırladığı bir bildiri sahnelerde okunur. O gün tiyat­rolar halka parasız gösteriler düzenler. Halkın tiyatroyu sevmesi ve tiyatroya ilgi duyması için çalışırlar.

Tiyatronun tarihi gelişimi, tiyatronun tarihçesi kısaca hakkında yorumlarınızı aşağıdan hemen yazabilirsiniz.

16 yorum

  1. -Küfür,hakaret içeren ve etnik saldırı amaçlı yorumlar onaylanmaz. -Facebook ve Twitter Türkçesiyle yazılmış; k ve v yerine (q,w,x) harfleri kullanılan yorumlar onaylanmaz. -“Orada mısın?” yerine “Ordamısııııınnnnnnnnnnnnnnn” şeklinde uzatılarak yazılan yorumlar onaylanmaz. Kurallara Uyalım !

  2. Tiyatronun tarihçesi kısa bilgi
    Tiyatro; dram, komedi, vodvil gibi edebiyat türlerinin sahne­de seyircilerin önünde canlandırılan bir gösteri sanatıdır, Tiyatro­da yaşanmış veya yaşanabilir olaylar oyun biçiminde sahnede oynanır.

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.